English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter
Aktualno - arhiv
Občina Dol pri Ljubljani uvaja participativni proračun. Občani so projekt poimenovali »Po izboru občanov!«

30. September 2019 - Participativni proračun je mehanizem, preko katerega občani predlagajo projekte, ki po njihovem mnenju prinašajo najboljše odgovore na izzive znotraj posameznih lokalnih območij in za katere na koncu tudi neposredno glasujejo. Glasovi občanov so za izvedbo zavezujoči in jih občina uresniči v okviru rezerviranih sredstev za posamezno leto. Tako bodo občani Dola pri Ljubljani neposredno odločali o uporabi 120.000,00 EUR sredstev občinskega proračuna za leto 2020. 20.000,00 EUR bo namenjenih za izvedbo projektov, ki jih bodo predlagali in izglasovali prebivalci na območju posameznega vaškega odbora (Beričevo, Dol, Dolsko, Klopce, Laze in Senožeti).

Več o tem
Razvojni center Srca Slovenije na 1. Festivalu medgeneracijskega povezovanja

16. September 2019 - V tednu od 9. do 13. septembra je v Litiji potekal 1. Festival medgeneracijskega povezovanja v organizaciji Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija. V sklopu festivala so se v Litiji na različnih lokacijah odvijale številne aktivnosti in dogodki.

Več o tem
Prvo srečanje partnerjev projekta EU_SHAFE – Razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij

24. September 2019 - V okviru projekta EU_SHAFE, katerega partner je tudi Razvojni center Srca Slovenije, se je 10 partnerjev iz 7 evropskih držav (Danska, Irska, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovenija, Španija) prvič srečalo v Aarhusu na Danskem. Projekt naslavlja razvoj pametnih, zdravih in starosti prijaznih okolij, izvaja pa se od avgusta 2019 do januarja 2023. V Srcu Slovenije želimo izboljšati inovacijske politike na lokalni ravni, tako da bodo projekti s področja oskrbe na domu imeli več možnosti financiranja.
Več o tem
Otvoritev co-working prostorov RISE v Litiji in Šmartnem pri Litiji

20. september 2019 - Tudi uradno so se odprla vrata co-working prostorov RISE v Litiji in Šmartnem pri Litiji. Simbolično na meji obeh občin, a strateško na pomembnem območju industrijske cone na Bregu pri Litiji. V osrčju že uveljavljenih lokalnih podjetnikov, bo novo-ustanovljena zadruga RISE ponujala bogat program v obliki izobraževanj in predavanj, možnost najema samostojnih pisarn, skupni prostor za sodelo (desk-sharing), sejno sobo in konferenčno dvorano. Prostori so opremljeni s sodobnim dizajnom in vso potrebno tehnologijo. Veseli nas, da sta ta projekt že v začetni fazi podprli obe občini, mnogotere možnosti za sodelovanje pa se kažejo tudi z Območno obrtno zbornico Litija.
Več o tem
Od revitalizacije rudnika Sitarjevec, do inovativnega turističnega produkta v občini Litija

29. avgust 2019 - Ni skrivnost, da v rovih rudnika Sitarjevec, pod izvoznim rovom, zadnje pol leta potekajo investicijska dela, ki nam bodo omogočila vpogled v čudovit in unikaten jamski svet. Do sedaj še ne dostopen del rudnika Sitarjevec, bo ponudili veliko več kot zgolj ogled rovov ali čudovitih kamnin, mineralov in rudnih žil. V jamski svet, bo v prihajajočih mesecih postavljena čudovita razstava paleookolja. Za dvig kakovosti turistične ponudbe in lokalnega okolja, se postavljalo tudi novi mejniki pri razvoju širše turistične ponudbe na območju.  


Več o tem
Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis? Mi vam lahko pomagamo!

29. avgust 2019 - Želite biti uspešni pri prijavi na javni razpis? Potrebujete strokovnjaka za pomoč pri pripravi dokumentacije? Zaposleni na Razvojnem centru Srca Slovenije vam lahko pomagamo v vseh fazah projekta, tako pri razvijanju ideje in prijavi na razpis kot tudi pri poročanju in oddaji projekta.

Več o tem
Do enostavne digitalne participacije mladih v Srcu Slovenije

27. avgust 2019 - Mlajše generacije vse bolj posegajo po digitalnih orodjih, tudi na področju participacije in aktivnega državljanstva. Digitalna orodja so tista, ki lahko mlade bolj spodbudijo k sodelovanju, tako na lokalnih ravneh kot tudi na ravni celotne Evropske unije. Omenjeno je ključna iztočnica Erasmus + projekta DIGY - Enostavna digitalna participacija, ki ga bo Razvojni center Srca Slovenije izvajal s člani različnih mladinskih organizacij in šolami iz območja Srca Slovenije. Vsebinsko nadaljujemo delo, ki smo ga na Razvojnem centru implementirali v okviru projekta EUth (Horizont 2020).

Več o tem
S 1. avgustom plačljivo podjetniško svetovanje

31. julij 2019 - Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev podjetniškega svetovanje je le-to, od 1. avgusta 2019, na Razvojnem centru Srca Slovenije plačljivo. Cena storitev je odvisna od vrste in obsega svetovanje. 
Več o tem
Delovni sestanek partnerjev v Labinu

12. julij 2019 - 4. julija 2019 smo se partnerji projekta Mine Tour sestali na delovnem sestanku v Labinu, ki ga je gostil hrvaški partner Labin Art Express.
Več o tem
Projekt D-STIR se je uspešno zaključil s konferenco v Romuniji.

27. junij 2019 - 15 partnerjev iz 8 evropskih držav (Romunija, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Češka, Nemčija, Hrvaška in Bosna in Herzegovina), je uspešno zaključilo projekt D-STIR, ki je v zadnjih dveh letih delal na razumevanju in premostitvi med znanstveno sfero in družbo na splošno. Projekt v okviru programa Podonavje naslavlja odgovorne raziskave in inovacije z uporabo socio-tehnične integracije, kjer je povezal tehnične strokovnjake s humanisti z namenom, da bi spodbudil čim večji družbeni in gospodarski potencial v regiji Podonavja. Kot tak D-STIR predstavlja izjemno pomemben okvir za odgovorne raziskave in inovacije na območju Podonavja.

Več o tem
Rezultati več kot dvoletnega dela na projektih D-STIR in P-IRIS

24. junij 2019 - V januarju 2017 je Razvojni center Srca Slovenije pričel z izvajanjem dveh podjetniških projektov. Danes se na območju Srca Slovenije kažejo pomembni rezultati dela in implementacije obeh.

Več o tem
Gostinci navdušeni nad druženjem s kuharskim chefom Janezom Bratovžem

 24. junij 2019 - Razvojni center Srca Slovenije je v okviru mednarodnega turističnega projekta INSiGHTS, katerega namen je razvoj trajnostnega in zelenega turizma, ki bo prispeval k atraktivnejši podobi vključenih destinacij, organiziral kulinarično delavnico s priznanim slovenskim chefom Janezom Bratovžem, ki je bila namenjena vsem gostincem iz območja Litije in Šmartnega pri Litiji.

Več o tem
Potrebujete pomoč? Tukaj smo za vas!

24. junij 2019 - Zaposleni v Razvojnem centru Srca Slovenije izvajamo storitve na številnih vsebinskih področjih in za različne ciljne skupine. Vabimo vas, spoštovani (potencialni) podjetniki in predstavniki podjetij, občin, LAS-ov in drugih organizacij, da izkoristite naše, že skoraj 20-letne izkušnje delovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru

Več o tem
Zaključili z nizom delavnic za podjetja v lesni branži

20. junij 2019 – v juniju smo organizirali še zadnji dve delavnici za podjetja v lesni branži, s katerimi smo aktivno pristopili k spodbujanju odgovorih raziskav in inovacij v lokalnih podjetjih v občini Litija. Delavnici sta potekali 29. maja in 18. junija 2019 na Veliki Preski.
Več o tem
Srce Slovenije v Erbergovih paviljonih podelilo znak kakovosti novim 22 ponudnikom

19. junij 2016 - Po novem se s certifikatom kolektivne tržne znamke Srce Slovenije ponaša že 174 prehranskih in rokodelskih izdelkov z območja Srce Slovenije. Ponudniki strokovno ocenjenih in visoko kakovostnih izdelkov so certifikate prejeli na slovesni podelitvi, ki je potekala v ponedeljek, 17. junija 2019, v Erbergovih graščinskih paviljonih v Dolu pri Ljubljani. Prispevek o dogodku je pripravila tudi RTV Slovenija
Več o tem
Brošura o odgovornih raziskavah in inovacijah v regiji Podonavja

19. junij 2019 - Projekt D-STIR, ki naslavlja in spodbuja odgovorne raziskave in inovacije v regiji Podonavja, se je začel januarja 2017. Do danes je projektni konzorcij dosegel pomembne rezultate v celotni regiji. Konzorcij D-STIR projekta, bo zaključek projekta obeležil z zaključno konferenco v Romuniji naslednji teden, v ta namen pa smo prav tako izdali zaključno brošuro. 

Več o tem
P-IRIS zaključna brošura

17. junij 2019 - P-IRIS projekt, za izboljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij, konec junija zaključuje svojo prvo fazo. Ob tem je projektni konzorcij oblikoval brošuro z nekaterimi ključnimi informacijami in foto utrinki prvega obdobja.  
Več o tem
Premagovanje razdrobljenosti in izgradnja podpornih mrež na podeželju

11. junij 2019 - Partnerji in deležniki projekta P-IRIS, ki se osredotoča na inovacijske sisteme na podeželskih območjih, so se med 3. in 6. junijem 2019 udeležili 6. študijskega obiska v regiji Lombardija (Italija). Študijski obisk je bil osredotočen na tri pomembne in medsebojno povezane dele. Prvi del je bil namenjen regionalnemu dogodku s poudarkom na metodah in primerih sodelovanja med urbanim in ruralnim okoljem. Drugi na predstavitvah lokalnih dobrih praks, ki poskušajo preseči razdrobljenost na podeželskih območjih Valle Camonice. In zadnje dvema delavnicama; Razvoj akcijskih načrtov in nadgradnja dokumenta »Priročnik za vodenje mrež iz ruralnih okolij«.
Več o tem
Vabilo na slovesno podelitev certifikatov Srca Slovenije

10. junij 2019 - Dobre reči, ki jih ustvarjajo ljudje v Srcu Slovenije, dokazuje tudi tržna znamka Srce Slovenije, ki jo podeljujemo na Razvojnem centru Srca Slovenije od leta 2016. Jasno opredeljena pravila kakovosti in stroga merila strokovne komisije, ki se je letos sestala tretjič, so določila, da prejme znamko Srce Slovenije novih 70 izdelkov 22 ponudnikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica in Šmartno pri Litiji. Slovesna podelitev certifikatov letošnjim prejemnikom bo v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 19. uri v graščinskih paviljonih v Dolu pri Ljubljani.
Več o tem
V Srcu Slovenije govorimo kohezijsko

7. junij 2019 - Razvojni center Srca Slovenije je v četrtek, 30. maja 2019, sodeloval na dogodku Govoriš kohezijsko? na povabilo Stičišča NVO osrednje Slovenije. Da je “kohezijščina” še kako aktualna, dokazujejo zanimivi govorniki in številni udeleženci dogodka. Na dogodku sta sodelovali tudi Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je predstavila primer dobre prakse izvajanja Interreg Europe Projekta P-IRIS in Tina Vatovec, predstavnica LAS Srce Slovenije. 

Več o tem
Produkcija: Peternet