English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Rekli so o Srcu Slovenije

»Srce Slovenije so ljudje, ki povezujejo skupnost, širijo pozitiven duh, so inovativni in znajo podpreti in pomagati sočloveku, družbi in lokalni skupnosti. Srce Slovenije je pomemben del skupnega napora za trajnostni razvoja in boljši jutri Slovenije ter širše regije.«
DEJAN ŽIDAN, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


»Razvojni center Srca Slovenije pomeni priložnost in izziv za razvoj podjetništva in turizma ter drugih ustvarjalnih potencialov osredja Slovenije ter priložnost za kakovostno bivanje v tem prostoru.«
ZDRAVKO POČIVALŠEK, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo


Razvojni center Srca Slovenije je v 15 letih postal ključni dejavnik pri povezovanju razvojnih inovativnih projektov v samem jedru Slovenije. Je odličen upravljavec LAS Srce Slovenije pri izvajanju LEADER programa Razvoj podeželja in dosega izjemne rezultate pri koriščenju EU sredstev.
FRANCI ROKAVEC, župan Občine Litija


Srce Slovenije 2020 bo močno inovativno povezovalno gibanje, ki nas bo združevalo v napredno, inovativno in konkurenčno okolje, prijetno za bivanje in delo, za turiste pa zaželena destinacija.
RUPERT GOLE, župan občine Šentrupert


Razvojni center Srca Slovenije predstavlja ekipa mladih, inovativnih in prodornih posameznikov, ki s svojim znanjem pomagajo pri razvoju območja. Srce Slovenije bo leta 2020 zaokrožena regija z jasno izoblikovanimi cilji in nadgrajenimi sedanjimi produkti ter razvitimi novimi dejavnostmi, ki bodo bogatile pestrost ponudbe naših krajev.
MARJAN ŠAREC, župan občine Kamnik


Že samo ime je "Srce Slovenije" človeka navdahne s toplino, življenjem, svežino. Srce je organ, ki ohranja življenje v vsakemu živemu bitju in tudi Razvojni center Srca Slovenije pomaga ohranjati in spodbujati življenje na območju osrednjeslovenskih občin.
FRANC BOGOVIČ, evropski poslanec


Srce Slovenije pomeni povezovanje ljudi, projektov, idej, dobro energijo. Srce Slovenije je pomemben gradnik prepoznavnosti, tako regije, kot Slovenije. V vaših idejah se skrivajo priložnosti za spremembe, zato si vas predstavljam kot trajnostno naravnan razvojni center v globalnem svetu.
VOJKA ŠERGAN, poslanska v Državnem zboru Republike Slovenije


Srce Slovenije pooseblja GEOSS, ki je v prostorskem smislu vozlišče, iz katerega je mogoče priti v vse dele Slovenije in do koder vodijo vse poti. Sloveniji kot celoti prinaša predvsem dober zgled, primer dobre prakse, ki spodbuja oblikovanje drugih regij po njenem vzoru.
MATEJ TONIN, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije


Srce kot tako predstavlja pozitivne lastnosti kot so ljubezen, čustva, v nekaterih civilizacijah označuje tudi inteligenco, intuicijo ter predstavlja središče. In to so lastnosti, ki jih nosi tudi Srce Slovenije.
JASNA GABRIČ, županja Občine Trbovlje


Uresničevanje lokalnih in regionalnih potreb ob upoštevanju nacionalnih in evropskih razvojnih usmeritev je najpomembnejše, kar delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije prinaša regiji in Sloveniji. Razvojno partnerstvo in vztrajanje pri trajnostnem razvoju v vseh njegovih dimenzijah predstavljata dobro prakso skupnosti, ki jo je vredno upoštevati povsod po Sloveniji.
DUBRAVKA ŠEKORANJA, vodja sektorja za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja na Ministrstvu za zunanje zadeve


Srce Slovenije pomeni skok v avtentična in srčna doživetja na območju regije Osrednja Slovenije, v zelenem zaledju prestolnice, povezana z naravo, kulturno dediščino in rekreacijo. Razvojni center Srce Slovenije je odličen koordinator med lokalnimi turističnimi ponudniki, turističnimi organizacijami in občinami, ki so članice Srca Slovenije.
PETRA STUŠEK, direktorica Zavoda Turizem Ljubljana


Ko sem prvič slišal za Srce Slovenije, sem najprej pomislil na srce in šele potem na Slovenijo. Srce je pač »motor« in »duša«. Če srce dobro utripa, poganja tudi dobre misli, ustvarjalnosti in druge človekove dejavnosti. Utrip Srca Slovenije je močan in uspešno povezuje ter pospešuje razvojna prizadevanja v osrednjem delu Slovenije.
Prof. dr. JANEZ BOGATAJ, etnolog


Srce Slovenije 2020 vidim v navezavi na Ljubljano kot najmočnejšo regionalno turistično organizacijo v Sloveniji. Vsebinsko bi morala biti za zgled številnim slovenskim »srcem in periferijam«. Znam si predstavljati, da bi ga kot model delovanja na regionalnem nivoju prevzela osrednja slovenska mesta.
Dr. ANTON GOSAR, dekan UP FTŠ TURISTICA


Srce Slovenije pomeni cilj na zemljevidu, kamor se lahko odpravim po turističnih točkah, in vem, da me bo tam pričakala njihova mreža različnih ponudnikov, znamenitosti, prijaznih ljudi in prireditev, ki skupaj utripajo. Je odlična praksa, ki prikazuje moč povezovanja turizma, podjetništva, narave, ljudi in dogodkov. Ponosna sem, da vztrajajo, se razvijajo, širijo in delajo s srcem.
Mag. ANDREJA JERNEJČIČ, Lin&Nil, d. o. o.


Delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije je čudovit primer kako je mogoče v Sloveniji korak za korakom preseči meje, spodbuditi sodelovanje ter doseči odlične rezultate s povezanostjo. Verjamem, da bo do leta 2020 zgodba Srca Slovenije, ki se še vedno razvija, prerasla v srčno mrežo ne le Slovenije, ampak širšega mednarodnega prostora.
ANDREJA KRIŽNIČ, Proaktiv.kom


Srce Slovenije je primer dobre prakse, kako povezati številne deležnike v eno celoto, za skupen cilj. Verjamem, da se bo Srce Slovenije še naprej razvijal v smeri podpornih turističnih vsebin, predvsem na področju podeželja in samooskrbe.
FRANCI KRAMAR, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik


Srce Slovenije je unikatna in edinstvena zgodba, ki plemeniti Evropo kot celino.
BOGO SEME, motivacijski trener


Srce Slovenije je zgradilo trden most na pomembnih stebrih trajnostnega razvoja:
socialnem, gospodarskem in okoljskem. Umeščeno je na evropski zemljevid kot prostor, v katerem lahko ustvarjaš, se samouresničuješ ter kakovostno bivaš.
LINDA GROSMAN, motivacijski trener


Srce Slovenije je zelo dragoceno! Vesela sem, da vedno bolj zdravo in močno utripa in s svojo vizijo, pogumom in aktivnostmi postaja center, ki oblikuje ne le utrip občin, krajev in ljudi okoli GEOSS-a, ampak cele Slovenije.
JOŽICA AMADEA DEMŠAR


Srce Slovenije leta 2020 vidim kot eno najuspešnejših območij v Jugovzhodni Evropi, ki z svojimi razvojnimi programi in produkti na področju samooskrbe in izrabe obnovljivih virov kot eden od vodilnih partnerjev za razvoj na območju Slovenije skrbi za povezovanje in strategijo razvoja podeželja na območju Slovenije in širše.
ŽELJKO SAVIČ, predsednik LAS Srce Slovenije


Srce Slovenije je zgled povezane skupnosti in obenem poslovni model, ki lahko do 2020 iz regionalne slovenske prakse preraste v vzorčni primer razvoja evropskih regij. Je bogastvo, temelječe na ljudeh in vseh oblikah kapitala, ki ga posedujejo. Čas je pravi, da se z modrim upravljanjem Srce Slovenije še oplemeniti.
Mag. LADEJA GODINA KOŠIR, connector & managing director


Pri svojem delu srečujem številne izvirne, srčne in ustvarjalne ljudi, ki se združujejo v mreže in platforme s ciljem ustvarjati boljšo sedanjost in tudi prihodnost. Ena takih je prav gotovo platforma Srce Slovenije, ki s svojim edinstvenim pristopom že 15 let uspešno prispeva tudi k napredku na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja.
Mag. TANJA BOGATAJ, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor


V ponos mi je, da lahko dosežke Razvojnega centra Srca Slovenije spremljam že od vsega začetka, ko je se je zgodba pričela v županskem uradu Občine Litija. Aleksandra Gradišek je že takrat imela pred seboj vizijo, vseskozi je sprejemala nova znanja in uspela združevati in povezovati ne le znotraj naše občine, ampak na širšem območju.
MIRKO KAPLJA, nekdanji župan Občine Litija


Razvojni center naj tudi v prihodnje uspešno nadaljuje svoje delo. Zaradi lažjega poslovanja menim, da je treba razvojni center kapitalsko okrepiti in razširiti poslovanje na nove tržne dejavnosti. Predlagam, da še bolj prisluhnemo pobudam občanov. Izpostavil bi pomen oživitve bregov reke Save.
MILAN PRAŠNIKAR, predsednik nadzornega sveta Razvojnega centra Srca Slovenije


V naši regiji je ogromno podjetij, kmetov in organizacij, ki so s pomočjo Razvojnega centra Srca Slovenije pridobili evropska sredstva, ki so bila pridobljena zaradi uresničitve poslovnih idej. Prav tako so prenesli ogromno znanja na posameznike in podjetja. Menim, da je povezovanje edini ključ do uspeha tako v podjetništvu kot tudi v kmetijstvu in turizmu. Ponosni smo lahko, da imamo tako podjetje v naši občini.
BOŠTJAN SUKIČ, član nadzornega sveta Razvojnega centra Srca Slovenije


Delovanje Razvojnega centra Srca Slovenije prinaša predvsem to, da smo zaživeli kot regija. Omogoča to, da se razvijajo aktivnosti, ki se sicer ne bi, da se spoznavamo ljudje, ki se sicer ne bi in da se preko njega iščejo rešitve (predvsem finančne), ki omogočajo razvoj celotne regije.
MILOŠ KIMOVEC, Pustolovski park Geoss


Skupaj smo naredili program in z njim privabili na našo domačijo prve obiskovalce, v začetku so bili šolarji. Predvsem nam je Srce Slovenije omogočilo promocijo naše dejavnosti. Prav tako so nam pomagali pri prijavi na razpisu za evropska sredstva za razvoj podeželja, skupaj smo se prijavili in na njem uspeli.
MIRKO BRINOVEC, Oglarska domačija Brinovec


Razumevanje stanja v regiji in iskanje ljudi, ki že danes razumejo jutrišnji dan, je tisto kar Razvojni center Srca Slovenije uvršča med najboljše slovenske razvojne ekipe. V sodelovanju z različnimi evropskimi partnerji nabirajo tudi pomembne izkušnje, ki bodo v prihodnosti zelo dobrodošle. Turizem na tak ali drugačen način, ki je po moje najbolj perspektivna panoga prihodnosti, pa si ne moremo predstavljati brez srčnosti, ki jo tukaj ne manjka.
JOŽE KOS, Mizarstvo Kos


Razvojni center Srca Slovenije ima pomembno vlogo k doprinosu dodatnih vsebin, ki jih ponudimo dijakom v času njihovega izobraževanja na Gimnaziji Litija v okviru obveznih izbirnih vsebin. Vsebine so zanimive in ne samo, da so skladne s cilji splošnega izobraževanja, temveč jih tudi lepo dopolnjujejo, hkrati pa so izvedene na visoki strokovni ravni. Delovanje Razvojnega centra vpliva tako na vzgojo in izobraževanje srednješolcev, ki se pozneje vračajo v lokalno skupnost s svojim dodatnim doprinosom znanja. To pa je zagotovo velikega
pomena za nadaljnji razvoj same regije.
VIDA POGLAJEN, ravnateljica Gimnazije Litija


Srce Slovenije mi pomaga pri razpisih za pridobivanje evropskih sredstev, promociji dejavnosti in omogoča udeležbo ter predstavljanje na sejmih.
DRAGO VRHOVNIK, Zdravilni gaj TunjiceProdukcija: Peternet