English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Jerebova ulica 14, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Osebna izkaznica

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Slovenija


ID za DDV: SI35375701
Matična številka: 1489208000 

Transakcijski računi:
IBAN SI56 3500 1000 0446 015 BKS BANK AG
IBAN SI56 0202 3025 7092 979  NLB d.d.
IBAN SI56 0202 3025 5512 073 NLB d.d. - TRR LAS Srce Slovenije 2007-2013
IBAN SI56 6000 0000 0628 437 Hranilnica LON d.d. - TRR LAS Srce Slovenije 2014-2020

Šifra dejavnosti: 70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje)
Znesek osnovnega kapitala: 70.520,00 EUR
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. 1/33317/00, 3. 7. 2000Razvojni center Srca Slovenije je organizacija, ki že od leta 2000 vodi, korodinira in povezuje razvojne projekte območja Srce Slovenije. Z zanesljivostjo, strokovnostjo in izkušnjami.

Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte, ki povečujejo kakovost življenja ljudi v regiji. Člani ekipe so mlajši, a izkušeni in med seboj odlično povezani strokovnjaki za posamezna področja razvoja. Vpeti so v mednarodno partnersko mrežo s skoraj 230 organizacijami iz 33 držav.

Razvojni center Srca Slovenije pri svojem delu ves čas izhaja iz potreb lokalnega okolja. Za njihovo izpolnjevanje organizira, vodi in koordinira mreže, kot so mreža skupnosti in občin, mreža turističnih ponudnikov, mreža vrtcev in šol, mreža kmetov, mreža rokodelcev, mreža podjetnikov. Z mrežnim delovanjem povečuje kompetence lokalnih ponudnikov različnih izdelkov in storitev ter njihovo moč samoorganiziranja.

Razvojni center Srca Slovenije je doslej sodeloval v 28 mednarodnih projektih, ki so se izvajali na naslednjih programih (15):
 • Interreg IIIB Alpine Space: projekt RegioMarket
 • Alpine Space: projekt CO2-NeuTrAlp
 • Bilateralna mednarodna razvojna pomoč Slovenije državam v razvoju: Makedonija
 • Central Europe: projekta Listen to the voice of villages, Cultural Capital Counts
 • Lifelong Learning: projekta Aktos, AcTour
 • MED: projekti CYCLO, Remida, Wider
 • South East Europe: projekt FaRInn
 • Interreg IVC: projekti DANTE, IN-EUR, INN.O.V.Age, LOCFOOD, RITS-net, Young SME's
 • Europe for Citizens: projekta Prednosti širitve Evropske Unije za regionalni razvoj, LAGs4EU
 • Swiss Contribution: projekt Local products
 • Intelligent Energy Europe: projekt Poly-Sump
 • Horizon 2020: projekt EUth
 • COSME: projekt EDEN55+NW
 • Interreg Europe: projekta HoCare, TRINNO
 • Erasmus+: projekta SEEDs among NEETs, STEER
Več o ključnih razvojnih projektih, ki so zaznamovali našo pot, najdete v rubriki Reference.

Vloga Razvojnega centra Srca Slovenije:
 • Povezujemo občine, prebivalce, turistične ponudnike, podjetnike, kmete, društva, inštitucije …
 • Pristopamo po principu „od spodaj navzgor“.
 • Prinašamo finančna sredstva na območje Srce Slovenije.
 • Usposabljamo, izobražujemo in svetujemo.
 • Odpiramo prodajne poti in ustvarjamo nove tržne produkte in storitve.
 • Informiramo in promoviramo območje Srce Slovenije.
 • Organiziramo dogodke in konference.
 • Pripravljamo strateške dokumente za občine.
   


Poslanstvo
Srca Slovenije je razvijati prostor sodelovanja med ljudmi, ki hočejo in znajo živeti bolje. Območje, ki povezuje Srce Slovenije, se razvija v prostor, v katerem ljudje radi živijo, ker lahko tu ustvarjajo, se samouresničujejo in kakovostno bivajo. 

Vizija Srca Slovenije je biti prostor priložnosti. S povezovanjem ljudi, projektov, iniciativ, občin, ponudnikov različnih izdelkov in storitev v Srcu Slovenije nastajajo nove priložnosti na področju podjetništva, turizma in okolja.

Vrednote Srca Slovenije so temelj za vsa povezovanja, ki vodijo v spodbudno razvojno okolje, samooskrbnost območja in večjo kakovost življenja prebivalcev Srca Slovenije. Soustvarjanje, znanje in srčnost so vir odličnosti in blagostanja v Srcu Slovenije.

Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije deluje skupaj s partnerji po načelih:
 • soustvarjanja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in je vir zaupanja med partnerji doma in v tujini;
 • znanja, ki ga sodelavci centra poglabljajo in delijo s partnersko mrežo po vsej Evropi ter tako še povečujejo lastne kompetence in kompetence partnerjev;
 • odličnosti, ki z doseganjem visokih standardov delovanja, znanja in povezovanja ustvarja ugled in prepoznavnost razvojnega centra, območja in znamke Srca Slovenije;
 • blagostanja, ki izhaja iz ustvarjanja lastnega kapitala raznoterih mrež, sposobnih, da svoje aktivnosti financirajo same in tako krepijo lastno neodvisnost;
 • srčnosti, ki povezuje vse vidike iskrene komunikacije med zaposlenimi, s sodelavci, s partnerji na vseh ravneh delovanj. 


Nagrade, priznanja in certifikati:
 • Bronasto priznanje Sejalec za inovativni in kreativni turistični proizvod "Kolesarske, konjeniške in pohodniške poti Posavskega hribovja" (Slovenska turistična organizacija, 2004)
 • Priznanje InLoCom – priznanje za najbolj inovativno lokalno skupnost (InCo gibanje, 2011)
 • Nagrada za LAS Srce Slovenije na mednarodnem fotografskem natečaju Fotografije podeželske Evrope (Evropska mreža za razvoj podeželja, 2012)
 • Certifikat Družini prijazno podjetje (2012)
 • Certifikat Evropska zelena pisarna (2013)
 • Priznanje InLoCom - Inovativna lokalna skupnost za inovativni projekt na nivoju lokalnih skupnosti za projekta Dežela kozolcev in Abrahamov ključ Srca Slovenije (2013)
 • Priznanje za izjemne dosežke - "Srce Slovenije - sistemski in trajnostni pristop pri razvoju podeželja" (2013)
 • Priznanje finalist Sejalec za turistični produkt Avtodomarstvo v Srcu Slovenije (2013)
 • 3. mesto za turistični portal Srce Slovenije v kategoriji Turizem na WEBSI - spletni prvaki  (2015)
 • Certifikat "Learning Brand" za Učečo se organizacijo, ambasadorka znanj Aleksandra Gradišek (2016)


Zgodovina ali mejniki razvoja Razvojnega centra Srca Slovenije

2000: ustanovitev lokalnega podjetniškega centra z namenom pospeševanja malega gospodarstva v občini Litija

2004: vzpostavljena Zadruga za razvoj podeželja Jarina z. o. o. za promocijo trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov ter turističnih programov.

2006:
 • registracija v neprofitni d. o. o.;
 • zametki VEM točk (svetovanja, e-VEM) za informiranje in svetovanje podjetnikov ter izvajanje formalnih postopkov registracij podjetij;
 • ustanovitev Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) za izvajanje razvojnih, strokovnih in pospeševalnih nalog za območje vključenih občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi).
2007:
 • registracija znamke Srce Slovenije z namenom identifikacije in implementacije razvojnih pobud, predvsem na območju RPSS;
 • ustanovitev javno-zasebnega partnerstva LAS Srce Slovenije za območje 6 občin za podporo projektom, ki razvijajo podeželje.
2008: lansiranje znamke Srce Slovenije

2009:

 • ustanovitev Razvojne fundacije Pogum za izvajanje programov za otroke in krepitev humanitarne dejavnosti;
 • ustanovitev Stičišča NVO osrednje Slovenije za informiranje, izobraževanje in svetovanje nevladnim organizacijam (društva, zasebni zavodi, ustanove).
2010: sprejem dveh novih občin v Razvojno partnerstvo: Domžale, Mengeš.

2011:
 • potrditev dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije;
 • sprejet program Lokalna samooskrba v Srcu Slovenije;
 • sprejem dveh novih občin v Razvojno partnerstvo: Ivančna Gorica in Šentrupert.
2012:
 • ustanovitev Konzorcija ZORA (Združenja 13 območnih razvojnih agencij Slovenije) z namenom skupnega sodelovanja na področju območnih razvojnih partnerstev in vpliva na politiko (subregij);
 • pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.
2013:
 • uradno preimenovanje v Razvojni center Srca Slovenije (iz Center za razvoj Litija);
 • vzpostavitev VEM točke v Mengšu;
 • vzpostavitev Energetske pisarne Srca Slovenije z JUB-om v Dolu pri Ljubljani;
 • vzpostavitev Turistične točke Srca Slovenije v starem mestnem jedru Litije.
2014:
 • ustanovitev Mreže rokodelcev Srca Slovenije;
 • vzpostavitev Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije;
 • vzpostavitev Poslovne mreže Srca Slovenije;
 • lansiranje celovitega spletnega portala www.srce-slovenije.si.
2015:
 • Potrditev lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije za novo programsko obdobje 2014-2020.
2016:
 • izvedba prvega javnega razpisa LAS Srce Slovenije za obdobje 2014-2020


Produkcija: Peternet