English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Osebna izkaznica

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
Slovenija


ID za DDV: SI35375701
Matična številka: 1489208

Transakcijski računi:
IBAN SI56 0311 0100 0709 228 SKB banka d.d., Ljubljana
IBAN SI56 1910 0001 0230 159 Deželna banka Slovenije d.d.
IBAN SI56 0202 3025 5512 073 Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Šifra dejavnosti: 70.220 (Drugo podjetniško in poslovno svetovanje)
Znesek osnovnega kapitala: 70.520,00 EUR
Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. 1/33317/00, 3. 7. 2000Razvojni center Srca Slovenije v okviru znamke Srce Slovenije povezuje občine s skupnimi interesi in razvojnimi potenciali ter zagotavlja podporno razvojno infrastrukturo za podjetnike, kmete, mlade, turiste, prebivalce in druge deležnike povezanega območja. Na slovenskem razvojnem zemljevidu smo se pozicionirali kot zaželen in pomemben razvojni partner, predvsem na področju razvoja podeželja v turističnem in podjetniškem smislu.

Preko projektov se uspešno uveljavljamo in povezujemo tudi v evropskem prostoru. Doslej je Razvojni center Srca Slovenije sodeloval v 23 projektih evropskega teritorialnega sodelovanja. Sodelujemo z 200 partnerji iz 33 različnih evropskih držav.

Ključne vsebine, ki jih razvijamo:
 • lokalna samooskrba, s poudarkom na promociji in trženju lokalne hrane, proizvodov in turističnih produktov
 • aktivni turizem, s poudarkom na kolesarstvu in avtodomarstvu;
 • kulturna dediščina, s poudarkom na nesnovni kulturni dediščini;
 • trajnostna mobilnost, s poudarkom na inteligentnih transportnih sistemih;
 • informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), s poudarkom na IKT za izboljšanje kakovosti življenja starostnikov in IKT v turizmu na podeželskih in hribovitih območjih;
 • inovacije, s poudarkom na implementaciji kazalnikov za merjenje in upravljanje inovativnosti v lokalnih skupnostih ter odgovornemu inoviranju.
Več o ključnih razvojnih projektih, ki so zaznamovali našo pot, najdete v rubriki Reference.

Vloga Razvojnega centra Srca Slovenije:
 • Povezujemo občine, prebivalce, turistične ponudnike, podjetnike, kmete, društva, inštitucije…
 • Pristopamo po principu „od spodaj navzgor
 • Prinašamo finančna sredstva na območje Srce Slovenije
 • Usposabljamo, izobražujemo in svetujemo
 • Odpiramo prodajne poti in ustvarjamo nove tržne produkte in storitve
 • Informiramo in promoviramo območje Srce Slovenije
 • Organiziramo dogodke in konference
 • Pripravljamo strateške dokumente za občine 
   


Poslanstvo
Srca Slovenije je razvijati prostor v katerem rad živim, ker lahko v njem ustvarjam, se samouresničujem ter obenem kakovostno bivam.

Sooblikujemo zaokroženo območje v osrčju Slovenije, v katerem človek rad deluje, ustvarja in živi. Povezujemo posameznike, občine, iniciative, projekte, izdelke, storitve itd. ter omogočamo edinstvene izkušnje in doživetja. Tako tistim, ki so v tem okolju doma kot tistim, ki vanj vstopajo z različnimi pričakovanji in cilji. Prepletamo področja podejtništva, turizma in okolja v najširšem smislu.

Vizija Srca Slovenije je biti prostor priložnosti.

Vrednote Srca Slovenije:
 • Edinstvenost in ustvarjalnost kot izraz identitete območja
 • Varnost, s čimer se zagotavlja trajnostni razvoj
 • Mreženje, ki priča o pomenu in dodani vrednsoti povezovanja
 • Odličnost v vseh aktivnostih, ki se izvajajo ter izdelkov in storitev, ki se pod znamko Srce Slovenije ponujajo na trgu


Registrirane blagovne znamke

Posavsko hribovje®

Srce Slovenije®Nagrade in priznanja
 • Bronasto priznanje Sejalec za inovativni in kreativni turistični proizvod "Kolesarske, konjeniške in pohodniške poti Posavskega hribovja" (Slovenska turistična organizacija, 2004)
 • Priznanje InLoCom – priznanje za najbolj inovativno lokalno skupnost (InCo gibanje, 2011)
 • Nagrada za LAS Srce Slovenije na mednarodnem fotografskem natečaju Fotografije podeželske Evrope (Evropska mreža za razvoj podeželja, 2012)
 • Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje (2012)
 • Certifikat Evropska zelena pisarna (2013)
 • Priznanje InLoCom - Inovativna lokalna skupnost za inovativni projekt na nivoju lokalnih skupnosti za projekta Dežela kozolcev in Abrahamov ključ Srca Slovenije (2013)
 • Priznanje za izjemne dosežke - "Srce Slovenije - sistemski in trajnostni pristop pri razvoju podeželja" (2013)
 • Priznanje finalist Sejalec za turistični produkt Avtodomarstvo v Srcu Slovenije (2013)


Zgodovina ali mejniki razvoja Razvojnega centra Srca Slovenije

2000: ustanovitev lokalnega podjetniškega centra z namenom pospeševanja malega gospodarstva v občini Litija

2004: vzpostavljena Zadruga za razvoj podeželja Jarina z. o. o. za promocijo trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov ter turističnih programov.

2006:
 • registracija v neprofitni d. o. o.;
 • zametki VEM točk (svetovanja, e-VEM) za informiranje in svetovanje podjetnikov ter izvajanje formalnih postopkov registracij podjetij;
 • ustanovitev Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) za izvajanje razvojnih, strokovnih in pospeševalnih nalog za območje vključenih občin (Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Radeče, Šmartno pri Litiji, Zagorje ob Savi).
2007:
 • registracija znamke Srce Slovenije z namenom identifikacije in implementacije razvojnih pobud, predvsem na območju RPSS;
 • ustanovitev javno-zasebnega partnerstva LAS Srce Slovenije za območje 6 občin za podporo projektom, ki razvijajo podeželje.
2008: lansiranje znamke Srce Slovenije

2009:

 • ustanovitev Razvojne fundacije Pogum za izvajanje programov za otroke in krepitev humanitarne dejavnosti;
 • ustanovitev Stičišča NVO osrednje Slovenije za informiranje, izobraževanje in svetovanje nevladnim organizacijam (društva, zasebni zavodi, ustanove).
2010: sprejem dveh novih občin v Razvojno partnerstvo: Domžale, Mengeš.

2011:
 • potrditev dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije;
 • sprejet program Lokalna samooskrba v Srcu Slovenije;
 • sprejem dveh novih občin v Razvojno partnerstvo: Ivančna Gorica in Šentrupert.
2012:
 • ustanovitev Konzorcija ZORA (Združenja 13 območnih razvojnih agencij Slovenije) z namenom skupnega sodelovanja na področju območnih razvojnih partnerstev in vpliva na politiko (subregij);
 • pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.
2013:
 • uradno preimenovanje v Razvojni center Srca Slovenije.

Produkcija: Peternet