English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook


Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije

Aleksandra Gradišek, direktorica
Telefon: 01 89 62 716, e-pošta: aleksandra.gradisek@razvoj.siAleksandra Gradišek je snovalka in uresničevalka razvojnih vizij, ki spreminjajo kakovost življenja v osrčju Slovenije. Leta 2000 je iz njene idejne zasnove lokalnega pospeševalnega centra nastal Center za razvoj Litija, ki se je v letu 2013 preimenoval v Razvojni center Srca Slovenije. S partnerskim povezovanjem občin je pod njenim vodstvom zaživela znamka Srce Slovenije, ki podjetništvo prepleta s turizmom in trajnostnim razvojem okolja. Srce Slovenije je primer, ki priča o moči povezovanja in sodelovanja in predstavlja unikum v smislu razvoja znamke, ki vključuje najrazličnejša področja in številne posameznike z že uveljavljenimi ali še razvijajočimi se projekti, dogodki in praksami. Razvojni navdihi Aleksandre Gradišek so botrovali tudi ustanovitvi zadruge za razvoj podeželja Jarina in Razvojne fundacije Pogum.
 

Ana Savšek, skrbnica znamke Srce Slovenije
Področje delovanja: znamka Srce Slovenije, odnosi z javnostmi, razvoj turizma, mednarodni projekti
Telefon: 01 89 62 717, e-pošta:
ana.savsek@razvoj.siAna Savšek je poslovno pot začela razvijati v času študija kot medijski analitik v družbi za spremljanje in analizo medijev Kliping, kjer je za posamezne naročnike pripravljala celostne preglede medijske pojavnosti. Izkušnje je pridobivala tudi v Hotelu Lev v Ljubljani, kjer je spoznavala turistično in hotelirsko stroko. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja in se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružila leta 2008. Pritegnil jo je odgovorni odnos, ki ga podjetje goji do družbe in okolja. Sodeluje pri evropskih projektih, ukvarja se z odnosi z javnostmi ter dela na upravljanju, razvoju in promociji znamke Srce Slovenije. Posebej jo veseli sodelovanje pri kreativnem timskem delu in soustvarjanju razvojnih zgodb. Delo ji omogoča tudi mnoga potovanja po Evropi, v čemer še posebej uživa, saj tudi prosti čas najraje namenja potovanjem in odkrivanjem sodobnih načinov življenja ljudi.
 

Saša Ceglar, vodja projektov
Področje delovanja: mednarodni projekti, razvoj podeželja, lokalni razvoj
Telefon: 01 89 62 715, e-pošta: sasa.ceglar@razvoj.siSaša Ceglar je v devetih letih dela na Razvojnem centru Srca Slovenije pridobila raznolika znanja in izkušnje na področju razvoja podeželja in turizma, regionalnega razvoja, mednarodnih partnerstev in vodenja projektov. Trenutno je zadolžena za področje koordinacije Razvojnega partnerstva središča Slovenije, vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže ter administrativnega in finančnega vodenja evropskih projektov s področja turizma in inovativnosti. Sodobni razvoj vedno bolj temelji na povezovanju in sodelovanju med različnimi deležniki na nivoju lokalnih skupnosti, zato ji velik izziv predstavlja okrepitev sodelovanja lokalnih skupnosti na območju Srca Slovenije in tudi v mednarodnem prostoru. Dobre prakse, ki jih spoznava pri svojem delu na evropskih projektih dokazujejo, da je to mogoče in tudi zelo potrebno. Po izobrazbi je diplomirana geografinja, kar je razlog, da se rada poda na službena ali zasebna potovanja. Veliko ji pomeni timsko delo in dober kolektiv, v katerem vlada zaupanje in kjer se kreirajo nove ideje. Zasebno je mamica dveh sinov, ki jima posveča večino prostega časa.


Gašper Kleč, vodja projektov
Področje delovanja: mednarodni projekti, trajnostna mobilnost, regionalni razvoj
Telefon: 01 89 62 710, e-pošta:
gasper.klec@razvoj.si
 

Gašper Kleč je po izobrazbi diplomirani geograf, širina, ki jo je pridobil v času študija, pa mu pomaga tudi pri izvajanju evropskih projektov. Trenutno na Razvojnem centru Srca Slovenije za izvajanje in implementacijo aktivnosti na večih mednarodnih projektih z različnih področij. Deluje predvsem na področjih razvoja podeželja, trajnostne mobilnosti in turizma. Zanima ga kompleksno in interdisciplinarno reševanje problemov, veseli pa ga delo v ustvarjalnem kolektivu, ki izvaja projekte v dobro lokalnega okolja. V prostem času odkriva skrite kotičke hribov in planin, energijo pa si napolni s tekom. Nemirna geografska duša ga vedno znova ponese na bližnja ali daljna potovanja.
 

Mitja Bratun, vodja projektov, VEM referent
Področje delovanja: razvoj podeželja, podjetništvo, lokalni razvoj
Telefon: 01 89 62 713, e-pošta:
mitja.bratun@razvoj.si


Mitja Bratun v letu 2013 začenja osmo leto dela na Razvojnem centru Srca Slovenije. V dosedanjem obdobju je pridobil znanja na področju podjetništva, razvoja lokalnih skupnosti in razvoja podeželja. Trenutno dela na področju razvoja podeželja in vodi Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, ki predstavlja priložnost, da nosilci projektov iz lokalnega okolja pridobijo sredstva Evropske Unije. Skrbi tudi za izvajanje razvojnih projektov za Občino Dol pri Ljubljani in je usposobljen referent točke VEM. Mitja je umirjen, vztrajen, natančen in z nogami trdno na tleh. Veliko mu pomeni čas, ki ga lahko posveti družini in prijateljem, rad igra nogomet, hodi v hribe in kolesari.
 


Janja Obermajer, strokovna sodelavka, VEM referentka
Področje delovanja: podjetništvo, finance, računovodstvo
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: janja.obermajer@razvoj.si
 


Janja Obermajer je univerzitetna diplomirana ekonomistka z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami s področja financ, komerciale, poslovanja s tujino, uvajanja ISO standardov in vodenja podjetij. Na Razvojnem centru Srca Slovenije nadomešča sodelavko na porodniškem dopustu na področju računovodstva in podjetniškega svetovanja kot VEM referentka. Pridobljeno znanje in izkušnje iz gospodarskega poslovanja z veseljem prenaša bodočim podjetnikom kot tudi v novo delovno okolje. Prosti čas najraje preživlja v naravi, na svežem gorskem zraku.
 


Suzana Medved, računovodkinja, VEM referent
Področje delovanja: podjetništvo, finance, računovodstvo
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: suzana.medved@razvoj.si


Suzani Medved je kot diplomirani organizatorki managerki delo na področju podjetništva v veliko veselje. Kot VEM referentka izvaja registracije za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo. Na točkah VEM podjetniki pridobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za vstop v svet podjetništva. V današnjih časih je posebej pomembno, da imajo podjetniki, ki ustvarjajo dodano vrednost v okolju, storitve na dosegu roke, saj s svojim delovanjem širijo dobrobit družbe in ustvarjajo nova delovna mesta. Poleg podjetniškega svetovanja se Suzana na Razvojnem centru Srca Slovenije ukvarja z vodenjem računovodstva. Prosti čas najraje preživi v krogu svoje družine.
 


Dr. Monika Cvetkov, strokovna sodelavka za lokalno samooskrbo
Status: na porodniškem dopustu


 


Del ekipe Razvojnega Centra Srca Sloveije je tudi Monika Cvetkov, ki prihaja in Dola pri Ljubljani. Po končanem študiju agronomije je najprej v vrtnarijah spoznavala proizvodnjo in načrtovanje pridelave vrtnin, kasneje pa je kot mlada raziskovalka nadaljevala s podiplomskim študijem na Biotehniški fakulteti in ga zaključila z doktoratom. Verjame, da lahko izkušnje iz pedagoško-raziskovalnega področja uspešno preplete z dinamičnim projektnim delom. Trenutno deluje na mednarodnem projektu na temo lokalne samooskrbe, del delovnih nalog pa je povezan tudi z izvajanjem delavnic o lokalni samooskrbi in kmetijstvu na splošno v vrtcih in osnovnih šolah, ki so pristopile h Konzorciju vrtcev in šol območja Srce Slovenije. V prostem času združi prijetno s koristnim ter skupaj z dvema majhnima deklicama rada zapleše, kolesari in seveda tudi vrtnari.
 


Mija Bokal, vodja projektov
Status: na porodniškem dopustuMija Bokal je po duši in izobrazbi etnologinja in kulturna antropologinja. Med študijem se je navdušila zlasti nad kulturno krajino slovenskega podeželja. Narava jo pomirja, zato ji je vsakodnevna vožnja ob reki Savi iz Dolskega proti Litiji v veliko veselje. Rada preučuje in soustvarja način življenja ljudi. Njeno področje delovanja na Razvojnem centru Srca Slovenije je dediščina v vseh njenih pojavnih oblikah, v zadnjem času pa tudi tematika aktivnega staranja. Delo na različnih projektih ji predstavlja izziv in priložnost za širitev strokovnih obzorij. Z veseljem si vzame čas za ljudi in jim prisluhne, še boljše pa se počuti, če jim lahko pomaga. Kadar jo prevzame sonce, se na kolesu ali peš odpravi raziskovat naravo, posebej pa uživa ob delu z otroki in mladimi. V zadnjem času vijuga vsakodnevno med službo in družino, kjer jo vsak dan po delu nestrpno pričakujeta dve mali deklici.


Produkcija: Peternet