English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije

Aleksandra Gradišek, direktorica
Telefon: 01 89 62 716, e-pošta: aleksandra.gradisek@razvoj.siAleksandra Gradišek je snovalka in uresničevalka razvojnih vizij, ki spreminjajo kakovost življenja v osrčju Slovenije. Leta 2000 je iz njene idejne zasnove lokalnega pospeševalnega centra nastal Center za razvoj Litija, ki se je v letu 2013 preimenoval v Razvojni center Srca Slovenije. S partnerskim povezovanjem občin je pod njenim vodstvom zaživela znamka Srce Slovenije, ki podjetništvo prepleta s turizmom in trajnostnim razvojem okolja. Srce Slovenije je primer, ki priča o moči povezovanja in sodelovanja in predstavlja unikum v smislu razvoja znamke, ki vključuje najrazličnejša področja in številne posameznike z že uveljavljenimi ali še razvijajočimi se projekti, dogodki in praksami. Razvojni navdihi Aleksandre Gradišek so botrovali tudi ustanovitvi zadruge za razvoj podeželja Jarina in Razvojne fundacije Pogum.
 

Ana Savšek, namestnica direktorice
Področje delovanja: razvoj turizma
Telefon: 01 89 62 717, e-pošta:
ana.savsek@razvoj.siAna Savšek je po izobrazbi univerzitetna diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja in se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružila leta 2008. Pritegnil jo je odgovorni odnos, ki ga podjetje goji do družbe in okolja. Sodeluje pri evropskih projektih, ukvarja se z odnosi z javnostmi ter dela na promociji znamke Srce Slovenije. Posebej jo veseli sodelovanje pri kreativnem timskem delu in soustvarjanju razvojnih zgodb. Delo ji omogoča tudi mnoga potovanja po Evropi, v čemer še posebej uživa, saj tudi prosti čas najraje namenja potovanjem in odkrivanjem sodobnih načinov življenja ljudi.
 

Saša Ceglar Vidmar
Področje delovanja: razvoj okolja
Telefon: 01 89 62 715, e-pošta: sasa.ceglar@razvoj.siSaša Ceglar se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružila leta 2005. Zadolžena je za koordinacijo Razvojnega partnerstva središča Slovenije, vključevanja v nacionalne in evropske partnerske mreže ter administrativnega in finančnega vodenja evropskih projektov. Sodobni razvoj vedno bolj temelji na povezovanju in sodelovanju med različnimi deležniki na nivoju lokalnih skupnosti, zato ji velik izziv predstavlja okrepitev sodelovanja lokalnih skupnosti na območju Srca Slovenije in tudi v mednarodnem prostoru. Dobre prakse, ki jih spoznava pri svojem delu na evropskih projektih dokazujejo, da je to mogoče in tudi zelo potrebno. Po izobrazbi je diplomirana geografinja, kar je razlog, da se rada poda na službena ali zasebna potovanja. Veliko ji pomeni timsko delo in dober kolektiv, v katerem vlada zaupanje in kjer se kreirajo nove ideje. Zasebno je mamica dveh sinov, ki jima posveča večino prostega časa.


Irena Tonin
Področje delovanja: razvoj podjetništva, rokodelstvo
Telefon: 01 89 62 710, e-pošta: irena.tonin@razvoj.siIrena Tonin že 20 let svoje službene dneve preživlja s podjetniki in s podjetniškimi tematikami. Po prvih letih poglabljanja računovodskih znanj in izkušenj je svoje delo usmerila v vodenje, svetovanje in organiziranje podjetništva na lokalnem nivoju. Z izkušnjami v bančnem sektorju odlično pozna tudi finančne potrebe podjetij in podjetnikov. Svojo strokovnost, pridobljeno na lokalni ravni, zdaj povezuje z razvojem podjetništva v Srcu Slovenije. Trdno verjame v ustvarjanje novih priložnosti, ki nastajajo ob podjetniških povezavah prek lokalnih meja in ob sodelovanju med različnimi področji dela. Svojo podjetniško svetovalno strokovnost tudi sama dopolnjuje s presenetljivo drugačnimi veščinami: kot ljubiteljica in poznavalka izdelkov domače in umetnostne obrti se zadnje čase najraje preizkuša v lončarjenju. Energijo za delo in ustvarjanje lastnih izdelkov iz gline obnavlja s kolesarjenjem in planinarjenjem.Anita Molka
Področje delovanja: razvoj podjetništva
Telefon: 01 89 62 717, e-pošta: anita.molka@razvoj.si
Anita Molka je univerzitetna diplomirana sociologinja – kadrovska menedžerka z delovnimi izkušnjami na področju poslovnega in projektnega svetovanja. V preteklosti se je ukvarjala s prijavami na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz skladov EU za podjetja, organizacije in občine. Pripravljala je tudi poslovne načrte in trženjske strategije. Je soavtorica priročnika »Vse kar bi morali vedeti o zaposlovanju«. Ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije se je pridružila v začetku leta 2014, zadolžena pa je za razvoj podjetništva, administrativno in finančno vodenje evropskih projektov ter VEM svetovanja in registracije za samostojne podjetnike ter družbe z omejeno odgovornostjo. Prosti čas preživlja zelo aktivno, saj je športnica po duši in mamica dveh sinov, svoj mir pa najde v gorah.Mitja Bratun
Področje delovanja: razvoj okolja
Telefon: 01 89 62 713, e-pošta:
mitja.bratun@razvoj.si


Mitja Bratun se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružil leta 2005. V dosedanjem obdobju je pridobil znanja na področju podjetništva, razvoja lokalnih skupnosti in razvoja podeželja. Trenutno dela na področju razvoja podeželja in sodeluje pri vodenju Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki predstavlja priložnost, da nosilci projektov iz lokalnega okolja pridobijo sredstva Evropske Unije. Je tudi usposobljen referent točke VEM - Vse na enem mestu za podjetnike. Mitja je umirjen, vztrajen, natančen in z nogami trdno na tleh. Veliko mu pomeni čas, ki ga lahko posveti družini in prijateljem, rad igra nogomet, hodi v hribe in kolesari.
 


Janja Obermajer
Področje delovanja: razvoj podjetništva
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: janja.obermajer@razvoj.si
 


Janja Obermajer je univerzitetna diplomirana ekonomistka z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami s področja financ, komerciale, poslovanja s tujino, uvajanja ISO standardov in vodenja podjetij. Na Razvojnem centru Srca Slovenije dela na področju računovodstva in podjetniškega svetovanja kot VEM svetovalka. Pridobljeno znanje in izkušnje iz gospodarskega poslovanja z veseljem prenaša bodočim podjetnikom kot tudi v novo delovno okolje. Prosti čas najraje preživlja v naravi, na svežem gorskem zraku.
 


Suzana Medved
Področje delovanja: razvoj podjetništva
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: suzana.medved@razvoj.siSuzani Medved je kot diplomirani organizatorki managerki delo na področju podjetništva v veliko veselje. Kot VEM svetovalka izvaja registracije za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo. Na točkah VEM podjetniki pridobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za vstop v svet podjetništva. V današnjih časih je posebej pomembno, da imajo podjetniki, ki ustvarjajo dodano vrednost v okolju, storitve na dosegu roke, saj s svojim delovanjem širijo dobrobit družbe in ustvarjajo nova delovna mesta. Poleg podjetniškega svetovanja se Suzana na Razvojnem centru Srca Slovenije ukvarja z vodenjem računovodstva. Prosti čas najraje preživi v krogu svoje družine.


Eva Vovk
Področje delovanja: razvoj turizma
Telefon: 01 89 62 717, e-pošta: eva.vovk@razvoj.siEva Vovk je po izobrazbi univerzitetna diplomirana kulturologinja in socialna antropologinja. Njene delovne izkušnje zajemajo področje organizacije kulturnih in športnih dogodkov ter grafičnega oblikovanja. V ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije je zadolžena za promocijo in razvoj turizma. Sodeluje tudi pri evropskih projektih, kjer je vodja komunikacijskih aktivnosti. Verjame v pristnost in iskrenost. V prostem času veliko časa preživi ob knjigah ali pa se poda na dolge sprehode v naravo s njenim štirinožnim kosmatinčkom.


Produkcija: Peternet