English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ekipa Razvojnega centra Srca Slovenije

Mojca Štepic

Direktorica

Telefon: 01 89 62 710, e-pošta: 
mojca.stepic@razvoj.si

 


Anamarija Fortuna

Namestnica direktorja
Telefon: 01 89 62 710, e-pošta: anamarija.fortuna@razvoj.siAnamariji Fortuna, magistri mednarodnih odnosov, delovanje na različnih področjih in v raznovrstnih delovnih okoljih ni tuje. Izvajanje in spodbujanje razvojnih projektov je v prvi vrsti spoznala z delom na Evropski delegaciji v Turčiji, diplomatske veščine pa pilila kot pripravnica na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Turčiji. Ob tem je v domačem okolju več let aktivno delovala v mladinskem klubu in se tako soočala z izzivi mladinskega dela. Sama pravi, da ji delo v Razvojnem centru Srca Slovenije odpira številna nova znanja in priložnosti za aktivno delovanje v lokalni skupnosti. Delo na evropskih projektih za spodbujanje podjetništva in razvoj trajnostnega turizma izražajo njeno željo po boljših pogojih za vse, ki tvorimo to čudovito regijo, kar je tudi dnevna motivacija za delo naprej. Prav naša narava in mnogotere možnosti za preživljanje prostega časa pa so tiste aktivnosti, ki jo v prostem času najbolj razveseljujejo.Anita Molka

Področje delovanja: razvoj podjetništva
Telefon: 01 89 62 710, e-pošta: anita.molka@razvoj.siAnita Molka je univerzitetna diplomirana sociologinja – kadrovska menedžerka z delovnimi izkušnjami na področju poslovnega in projektnega svetovanja. V preteklosti se je ukvarjala s prijavami na razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz skladov EU za podjetja, organizacije in občine. Pripravljala je tudi poslovne načrte in trženjske strategije. Je soavtorica priročnika »Vse kar bi morali vedeti o zaposlovanju«. Ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije se je pridružila v začetku leta 2014, zadolžena pa je za razvoj podjetništva, vsebinsko, administrativno in finančno vodenje evropskih projektov ter VEM svetovanja in registracije za samostojne podjetnike ter družbe z omejeno odgovornostjo. S strani Razvojnega Centra je prav tako vključena v projekte, ki spodbujajo aktivno participacijo in podjetništvo pri mladih. Prosti čas preživlja zelo aktivno, saj je športnica po duši in mamica dveh sinov, svoj mir pa najde v gorah.
Mitja Bratun

Področje delovanja: razvoj okolja
Telefon: 01 89 62 713, e-pošta:
mitja.bratun@razvoj.si


Mitja Bratun se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružil leta 2005. V dosedanjem obdobju je pridobil znanja na področju podjetništva, razvoja lokalnih skupnosti in razvoja podeželja. Trenutno dela na področju razvoja podeželja in sodeluje pri vodenju Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, ki predstavlja priložnost, da nosilci projektov iz lokalnega okolja pridobijo sredstva Evropske Unije. Je tudi usposobljen referent točke VEM - Vse na enem mestu za podjetnike. Mitja je umirjen, vztrajen, natančen in z nogami trdno na tleh. Veliko mu pomeni čas, ki ga lahko posveti družini in prijateljem, rad igra nogomet, hodi v hribe in kolesari.


 


Suzana Medved

Področje delovanja: razvoj podjetništva, knjigovodstvo
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: suzana.medved@razvoj.siSuzani Medved je kot diplomirani organizatorki managerki delo na področju podjetništva v veliko veselje. Kot VEM svetovalka izvaja registracije za samostojne podjetnike in družbe z omejeno odgovornostjo. Na točkah VEM podjetniki pridobijo vse informacije, ki jih potrebujejo za vstop v svet podjetništva. V današnjih časih je posebej pomembno, da imajo podjetniki, ki ustvarjajo dodano vrednost v okolju, storitve na dosegu roke, saj s svojim delovanjem širijo dobrobit družbe in ustvarjajo nova delovna mesta. Poleg podjetniškega svetovanja se Suzana na Razvojnem centru Srca Slovenije ukvarja z vodenjem računovodstva. Prosti čas najraje preživi v krogu svoje družine.Mija Bokal

Področje delovanja: razvoj okolja
Telefon: 01 89 62 713, e-pošta: mija.bokal@razvoj.siMija Bokal je po duši in izobrazbi etnologinja in kulturna antropologinja. Med študijem se je navdušila zlasti nad kulturno krajino slovenskega podeželja, rada tudi preučuje in soustvarja način življenja ljudi. Na Razvojnem centru Srca Slovenije deluje kot strokovna sodelavka za razvoj podeželja, njeno področje delovanja je tudi dediščina v vseh njenih oblikah. Z veseljem si vzame čas za ljudi in jim prisluhne, še boljše pa se počuti, če jim lahko pomaga. Te lastnosti ji pridejo zelo prav tako pri delu kot zasebno. Kadar jo prevzame sonce, se na kolesu ali peš odpravi raziskovat naravo ob Savi, posebej uživa ob delu z otroki in mladimi. Spretno vijuga med službo in družino, kjer jo vsak dan po delu nestrpno pričakujejo tri dekleta.Tina Vatovec 

Področje delovanja: razvoj okolja
Telefon: 01 89 62 713, e-pošta: tina.vatovec@razvoj.siTina Vatovec je po izobrazbi univerzitetna diplomirana agronomka. V Razvojnem centru Srca Slovenije dela na področju razvoja podeželja. Deluje na projektih v okviru lokalne akcijske skupine Srce Slovenije, predvsem s pomočjo pri pripravi in realizaciji projektov. V preteklosti je že sodelovala pri nekaj evropskih projektih s področja turizma in podeželja, izkušnje ima tudi tudi z organizacijo različnih dogodkov. Zaveda se, da je vloga dela Razvojnega centra, s tem pa tudi njenega dela, aktivno sodelovanje pri izboljšanju kakovosti življenja znotraj lokalnih skupnosti v območju Srca Slovenije. Pomoč soljudem pa je cilj, zaradi katerega želi uspešno izvesti vse zadane naloge. Prosti čas najraje preživlja v naravi z družino in prijatelji.


Tina Pregel

Področje delovanja: razvoj podjetništva
Telefon: 01 89 62 714, e-pošta: tina.pregel@razvoj.siTina Pregel se je ekipi Razvojnega centra Srca Slovenije pridružila konec leta 2018. Po študiju Sociologije ter Primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, si je izkušnje nabirala na raznovrstnih delovnih mestih, predvsem s področja logistike, distribucije blaga in pospeševanja prodaje. Na Razvojnem centru je postala nepogrešljiv člen razvoja novih idej in pristopov izvajanja naših dejavnosti  na terenu ter implementacije evropskih projektov. S svojimi inovativnimi idejami je vpeta v izvajanje projektov LAS in evropske projekte Interreg Europe programa. Z mladinskimi Erasmus+ projekti pa spodbuja razvoj podjetništva med mladimi in se dnevno prizadeva za vzpostavitev krožnega pretoka znanj ter tradicionalnih spretnosti, ki lahko dolgoročno pozitivno vplivajo na osebni in strokovni razvoj mladih. Delo na Razvojnem centru Srca Slovenije ji je v veliko veselje, saj jo vsakodnevno postavlja pred nove izzive in ji omogoča, da razvija svoje kompetence.


Produkcija: Peternet