English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nova zloženka Plečnik v Srcu Slovenije

26. januar 2012 - Konec januarja je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik izdal novo zloženko z naslovom »Plečnik v Srcu Slovenije«. Publikacija predstavlja tri enodnevne izlete po Plečnikovih spomenikih na območju Srca Slovenije. Objavljena je tabela spomenikov, ki jih je ustvaril sloviti arhitekt Jože Plečnik, predstavljena je tudi ponudba spominkov, ki so nastali po Plečnikovih idejah. Zloženka bo kmalu izšla še v angleškem jeziku.

Jože Plečnik je eden izmed najbolj priznanih slovenskih arhitektov. Največ je ustvarjal v Ljubljani in Pragi, veliko število njegovih del pa najdemo tudi drugod po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji. Na njegova dela smo Slovenci še posebej ponosni, saj je arhitekt uporabljal materiale iz lokalnega okolja in sodeloval z domačini, njegove stvaritve so polne simbolike. Poleg Ljubljane, ki se zaradi Plečnika uvršča med najpomembnejše celostne umetnine 20. stoletja je veliko ustvarjal tudi v okoliških krajih ter zasnoval številne cerkve, dvorce, spomenike, drobne predmete itd. Po njegovih skicah in zabeležkah še danes oblikujejo svečnike, kapele in krstilnice.

Osnova za zgibanko je lanskoletni vodnik »Plečnik na Domžalskem in Kamniškem«, ki je bil izdan v okviru zbirke Kulturni in naravni spomeniki Slovenije Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Dodana je tabela njegovih spomenikov, ki si jih lahko vsak ogleda individualno ali v sklopu vodenih ogledov ter ponudba spominkov, ki so nastali po Plečnikovih idejah.

V kratkem bo izdana tudi zloženka v angleškem jeziku. Nadaljevanje projekta bo kratek film o izdelovanju posebnih drobnih predmetov/spominkov, ki jih po načrtih Jožeta Plečnik izdeluje Peter Krušnik iz Mengša.

Zloženka je nastala v okviru projekta Promocija turističnega območja Srce Slovenije, ki ga vodi Zavod za turizem in šport Kamnik in ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj. V njem sodeluje 7 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin. Gre za enega od osmih turističnih produktov, ki nastajajo v okviru projekta.

Vir: Zavod za turizem in šport v občini Kamnik
 

Produkcija: Peternet