English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: srečanje delovne skupine na temo kolesarstva

25. januar 2012 - Na pobudo Centra za razvoj Litija se bodo v naslednjem tednu na temo razvoja kolesarskih turističnih poti in programov srečali dve delovni skupini, in sicer turistični ponudniki, ki so zainteresirani za vključitev kolesarskih programov v svojo ponudbo ter predstavniki občin, ki se bodo ukvarjali s pripravo strategije razvoja kolesarske infrastrukture.

Skupaj s turističnimi ponudniki iz našega območja bomo v torek, 31. januarja 2012 v Dolskem poskušali povezati obstoječe kolesarske poti v Srcu Slovenije, posneti GPS zapise tras med turističnimi znamenitostmi območja in gostinsko ponudbo ob trasah. Nove kolesarske poti bodo predstavljene v skupnih brošurah in na interaktivni spletni strani.

Delovna skupina za pripravo strategije razvoja kolesarske infrastrukture se bo sestala v sredo, 1. februarja 2012 v Kamniku. Predstavili jim bomo analizo stanja kolesarske infrastrukture v Kamniku ter dobre prakse, na podlagi katerih bodo predstavniki občin ob usmerjanju kolesarskega strokovnjaka pripravljali rešitve za območje Srca Slovenije.

Srečanji bosta potekali v okviru mednarodnega projekta CYCLO – Kolesarska mesta: lokalne priložnosti za trajnostno mobilnost in razvoj turizma.
Produkcija: Peternet