English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Sprejet Lokalni razvojni program občine Ivančna Gorica

27. januar 2011 - Po javni objavi osnutka Lokalnega razvojnega programa občine Ivančna Gorica, ki je potekala od začetka decembra lani do začetka januarja 2012, so svetniki dokument na januarski seji dne 25. januarja 2012 tudi sprejeli.

Dokument, ki obsega tako strateški del z vizijo, poslanstvom, vrednotami, ključnimi strateškimi in področnimi cilji, kot tudi izvedbeni del z naborom konkretnih projektov po treh glavnih področjih (gospodarstvo, družbeno okolje ter okolje, prostor in infrastruktura), predstavlja usmeritev za razvoj občine Ivančna Gorica v obdobju do leta 2018. Župan je poudaril, da gre za živ dokument, ki se bo prilagajal trenutni situaciji in se ga bo zato vsako leto pregledalo in ažuriralo. Izpostavil je tudi, da se določeni projekti iz lokalnega razvojnega programa že izvajajo, kot na primer projekt nadgradnje lokalne tržnice v Ivančni Gorici, ki je bil odobren v okviru programa Švicarski prispevek.

 Produkcija: Peternet