English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Tržnica v Ivančni Gorici v upravljanju zadruge Jarina

30. januar 2012 - Na Občini Ivančna Gorica je 30. januarja 2012 potekal podpis pogodbe med županom Dušanom Strnadom in zadrugo Jarina za organizacijo tržnice v Ivančni Gorici za letošnje leto. Tržnica je bila vzpostavljena konec lanskega maja, za celostno pokritost ponudbe pa od takrat skrbi zadruga za razvoj podeželja Jarina, ki izvaja program lokalne samooskrbe na območju občin Srca Slovenije, katerega del je tudi Občina Ivančna Gorica.

Občina Gorica s podporo tržnice želi spodbuditi lokalno samooskrbo, ki omogoča, da občani »doma« kupijo zdravo in lokalno pridelano hrano. Tržnica je na Sokolski ulici v Ivančni Gorici vsako soboto dobro obiskana, zadovoljni so tudi kmetje in rokodelci, ki lahko svoje pridelke in izdelke prodajo v domačem kraju.

      

Produkcija: Peternet