English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prenos znanja predstavnikom makedonskih občin

13. februar 2012 - V Srcu Slovenije smo v januarju in februarju gostili predstavnike makedonskih občin iz severovzhodne planske regije. Namen usposabljanja, ki so se ga udeležili predstavniki makedonskih občin Kumanovo, Kratovo, Lipkovo, Staro Nagoričane in Kriva Palanka, je bilo pripraviti konkretne projekte za prijavo na primerne evropske razpise.

Poudarek je bil na primerih dobrih praks izvedenih projektov, ki so si jih udeleženci izobraževanja iz Makedonije ogledali na našem območju. Seznanili so se s teoretičnim in praktičnim znanjem na področju projektnega vodenja in koriščenja evropskih razvojnih sredstev. Tekom usposabljanja so udeleženci razvili dve konkretni projektni ideji, in sicer za prijavo na razpis Evropa za državljane in Intelligent Energy Europe. Tema bo prenos izkušenj na področju kulinarike, izgradnja bioplinarne in prednosti evropske integracije za ruralni razvoj. Marina Arsovska, udeleženka izobraževanja iz Občine Kumanovo je povedala, da je pridobila »veliko informacij o prijavah na transnacionalne razpise in o vodenju evropskih projektov«, zato bodo poskušali v njihovem okolju v Makedoniji uporabiti čim več pridobljenih znanj. Pri dogovorih o programih sodelovanja so aktivno sodelovali tudi predstavniki občin Srca Slovenije: Rupert Gole, župan Občine Šentrupert, Gregor Zavrl, podžupan Občine Litija, in Bojan Herman, podžupan Občine Dol pri Ljubljani.

Usposabljanje predstavnikov makedonskih občin je potekalo v okviru projekta »Dvig kompetenc strokovnih ekip občin in regionalne institucije Severovzhodne regije v Makedoniji«, ki ga je Center za razvoj Litija pridobil v okviru programa Mednarodne razvojne bilateralne pomoči državam v razvoju, ki ga razpisuje Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Direktorico Centra za razvoj Litija je skupaj z gosti iz Makedonije sprejel tudi veleposlanik Republike Makedonije v Ljubljani, Igor Popov. Seznanil se je s sodelovanjem s severovzhodno plansko regijo in projektnimi idejami, ki jih je RCL razvil skupaj s predstavniki makedonskih občin.
 
 
Gostje iz Makedonije so si na terenu ogledali primere dobrih praks, med drugim tudi prostore
Aktiva žena v Dolskem

Produkcija: Peternet