English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Zaključek okoljskega projekta CO2-NeuTrAlp

30. januar 2012 - Center za razvoj Litija zaključuje z izvajanjem mednarodnega projekta CO2-NeuTrAlp. V sodelovanju z občinami Kamnik, Domžale, Litija in Dol pri Ljubljani so bili izdelani koncepti mobilnosti in urejanja prometa, vzpostavljen je bil skupni vozni red in portal za izmenjavo sedežev v avtomobilih www.deliva.si. V okviru projekta, ki je bil del mednarodnega programa Alpine Space, je bil izračunan tudi ogljični odtis.

Koncept mobilnosti za dnevne migrante v Ljubljano, ki je bil izveden v okviru projekta, predstavlja ključni dokument za trajnostno mobilnost na območju Srce Slovenije. Za dolino Kamniške Bistrice je bil v sodelovanju z društvom za varstvo Alp Cipra pripravljen Koncept urejanja prometa za to alpsko dolino s predstavljenimi možnimi scenariji urejanja prometa. Skupaj z Občino Domžale smo pripravili Koncept za združevanje šolskih prevozov v javni prevoz in posledično za znižanje stroškov občine. Pripravljeni in natisnjeni so bili skupni vozni redi za javni potniški promet za avtobuse in vlake iz smeri Litije proti Ljubljani in iz smeri Kamnika ter Domžal proti Ljubljani. Vzpostavljen je bil portal za izmenjavo prostih sedežev v avtomobilih www.deliva.si in izvedena promocija kolesarjenja skozi projekt ultramaratonca Radovana Skubica Hilarija »90 dni kolesarjenja za zeleni rekord Zemlje«. Izdelali smo tudi ogljični odtis za Občino Kamnik, hkrati pa smo izvedli tudi več izobraževanj za občinske uradnike v okviru projekta. Za občino Dol pri Ljubljani smo izdelali karto območja, prav tako pa smo analizirali potovalne navade otrok in dijakov po občinah. Ob zaključku projekta sta bila na nivoju projektnega partnerstva izdelana dokumenta Smernice za trajnostno mobilnost in Smernice za strokovnjake s področja transporta.

V projektu, ki se je izvajal preko programa Alpine Space (Alpski prostor) je sodelovalo 15 partnerjev iz držav alpskega loka, ki so izvajali najrazličnejše projekte na temo trajnostne mobilnosti. Center za razvoj Litija je pridobil mnoge izkušnje s področja trajnostne mobilnosti, hkrati pa smo si preko partnerstva odprli vrata za sodelovanje v novih projektih.
 
  


Produkcija: Peternet