English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Razvoj turističnih aktivnosti na treh pilotnih projektih

31. januar 2012 - Na Dolah pri Litiji se krepijo aktivnosti za prepoznavnost Oglarske dežele, v Jablaniški dolini so že dve leti zapored Dnevi odprtih vrat na kmetijah ter Dan jagod in špargljev, na Veliki planini pa se razvija projekt Po pastirskih poteh. Aktivnosti za izboljšano ponudbo podeželskih območij so potekale v okviru projekta Prisluhi glasu vasi (Listen to the voice of villages), ki se z letom 2012 zaključuje. Januarja in februarja na vseh treh območji potekajo zaključne delavnice.

V letu 2009 smo v okviru projekta Prisluhni glasu vasi (Listen to the voice of villages) najprej poiskali podeželska območja, ki imajo potencial in željo domačinov po razvoju, vendar pa zaradi različnih okoliščin ne pride do napredka. Velik izziv je določitev upravljavca in skupna promocija nekega območja. 

Na Dolah pri Litiji, kjer je Oglarska dežela, smo pomagali predvsem pri začetnih promocijskih aktivnostih. V letih od 2009 – 2011 smo izdelali celostno grafično podobo območja, spletno stran za Oglarsko deželo (www.dole.si), večkrat smo izdali informativno glasilo Oglarček za vse lokalne prebivalce, izdelali smo promocijske letake za oglarske domačije, pomagali smo pri organizaciji prireditve Oglarska dežela 2010 in 2011, postavili 45 usmerjevalnih in 5 informativnih tabel. Občina Litija je aktivno pristopila k vsem predvidenih aktivnostim. Skupaj smo predlagali tudi upravljavca območja (Športno društvo Dole pri Litiji).

Na drugem pilotnem območju, Jablaniški dolini, so domačini izpostavili potencial, ki temelji na razvoju turizma na kmetijah. Z organizacijo delavnic smo spodbudili registracijo dopolnilnih dejavnosti na treh kmetijah. Z našo pomočjo smo skupaj z lokalnimi društvi vsak mesec pripravili lokalno glasilo Jablaniške novice, izdelani so bili promocijski letaki in HACCAP sistem za turistične kmetije. Zasnovali in organizirali smo Dneve odprtih vrat na kmetijah v Jablaniški dolini, ki so potekali že dvakrat zapored (jeseni 2010 in spomladi 2011). Pomembna je bila tudi organizacija prireditve Dan jagod in špargljev (maj 2010 in maj 2011), za katero želimo, da postane tradicionalna. V dveh letih se je dogodka udeležilo okoli 5000 obiskovalcev. Občina Šmartno pri Litiji ni pristopila k predvidenim aktivnostim v Jablaniški dolini.

Na tretjem pilotnem območju, Veliki planini, so bile aktivnosti zgoščene v pripravo brošure Po pastirskih poteh. V sodelovanju z različnimi instiucijami, organizacijami in strokovnjaki smo izdali žepno knjižico na 36 barvnih straneh. Predstavljena je bogata naravna, kulturna in duhovna dediščina pastirskega življenja. Pastirske poti z Male na Gojško in Veliko planino povezuje 12 točk na poti, ki so predstavljene v knjižici. Na vznožju Velike planine je novo postavljenih 5 informativnih tabel z zemljevidom poti po planini. Pomembna je tudi določitev in postavitev čez 310 enotnih usmerjevalnih tabel po Veliki, Mali in Gojški planini. Skupaj z Občino Kamnik, ki aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih, Zavodom EKOmeter in ostalimi strokovnjaki, smo med drugim pripravili dva pravilnika, ki se navezujeta na zaščito sira trniča, ki je velika posebnost Velike planine.

Projekt Prisluhi glasu vasi se z začetkom leta 2012 zaključuje. V mesecu januarju in februarju 2012 bodo izvedene zaključne delavnice treh območij, kjer bomo naredili evalvacijo in se dogovorili o nadaljnjih možnostih sodelovanja ter izvajanja aktivnosti. Želja vseh je, da združimo moči in najdemo možnosti ter priložnosti za nadaljnji razvoj turizma na podeželju. Za pilotno območje Velika planina, bo zaključna delavnica v Kamniku 2. februarja 2012.
 
   
V okviru projekta Listen to the voice of villages so se razvijali turistični potenciali na območjih Oglarske dežele, Jablaniške doline in Velike planine

Produkcija: Peternet