English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Radmila Stojkova Kitanova: "Pridobljena znanja bomo uporabili v Makedoniji"

1. februar 2012 - Na usposabljanju v Sloveniji Center za razvoj Litija gosti predstavnike občin iz Makedonije, ki se izobražujejo na temo učinkovitega črpanja evropskih sredstev. Med njimi je tudi Radmila Stojkova Kitanova, ki je zaposlena na občini Kratovo v severovzhodni planski regiji. Zaupala nam je izkušnje, ki je pridobila v času usposabljanja.

Iz katere občine prihajate, na kratko jo predstavite.

Prihajam iz občine Kratovo, ki se nahaja v Severovzhodni planski regiji v Makedoniji. Gre za majhno občino z 10.000 prebivalci. Mnogo ljudi dela v rudniku, v katerem kopljejo cink in svinec. Imamo precej potencialov za razvoj turizma, vendar je infrastruktura slabo razvita. Kratovo je eno od nasjtarejših mest na Balkanu. Imamo veliko ohranjene kulturne dediščine še iz turških časov, znani smo tudi po izvirih naravne vode. V mestu imamo tudi polnilnico vode.

Kakšno delo opravljate na občini? Ali vaša občina sodeluje v kakšnem mednarodnem projektu?


Na Občini se ukvarjam z vodenjem financ. Občina Kratovo je vključena v program čezmejnega sodelovanja z Bolgarijo, v okviru katerega potekajo izmenjave učencev z bolgarsko občino Goce Delčev.

Katera nova znanja ste pridobili med procesom usposabljanja v Sloveniji?

Pridobila sem mnogo informacij o programih, iz katerih lahko občine in nevladne organizacije črpajo sredstva iz evropskih skladov.


Ali se vam zdi, da boste pridobljena znanja lahko prenesli v vaše okolje in kako?

Da, bomo. Najprej bom s pridobljenimi izkušnjami seznanila župana in občinsko upravo, nato pa se bomo odločili, kako se lotiti prijav na razpise, ki so na voljo in s katerimi vsebinami bomo kandidirali za pridobitev sredstev.


 

Kateri del izobraževanja se vam je zdel najbolj koristen?

Najbolj koristni zame so bili praktični primeri, na terenu smo si namreč ogledali, kako živijo uspešni projekti. Koristen je bil seveda tudi teoretični del s predstavljenimi možnostmi črpanja sredstev. Na splošno sem zelo zadovoljna z usposabljanjem, upam da bomo čim več pridobljenih znanj lahko uporabili v naših okoljih.

Ali ste tekom usposabljanja že dobili kakšno idejo za nov projekt za vaše okolje?

Najboljši primer, ki smo si ga ogledali na terenu, se mi je zdela skupna kuhinja v Dolskem, kjer članice Aktiva žena skupaj ustvarjajo, obenem pa je to tudi prostor za druženje. Projekt se je realiziral s pomočjo sredstev LEADER, ki so namenjena podpori iniciativ na terenu. Predlagala bom, da podoben družaben prostor uredimo tudi pri nas v Makedoniji, morda sprva na regionalni ravni za celotno severovzhodno regijo.


Produkcija: Peternet