English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Marina Arsovska: "Navdušili so nas primeri izvajanja razvojnih projektov"

6. februar 2012 - Med predstavniki makedonskih občin, ki jih Center za razvoj Litija te dni gosti na usposabljanju, je tudi Marina Arsovska, ki dela na največji občini v Makedoniji, Občini Kumanovo. Opravlja delo višje svetovalke na oddelku za evropsko povezovanje v okviru sektorja za mednarodno sodelovanje. Z nami je delila izkušnje dvotedenskega usposabljanja v Sloveniji.

Iz katere občine prihajate, na kratko jo predstavite.

Prihajam iz občine Kumanovo, ki je največja občina v republiki Makedoniji. Nahaja se v Severovzhodni planski regiji in ima 100.000 prebivalcev. Občina ima odlično strateško lokacijo, saj se nahaja na križišču 8. in 10. evropskega koridorja. V času Jugoslavije je v Kumanovem cvetela industrija, še danes je dobro razvita obutvena in kovinarska industrija. Imamo precej potencialov za razvoj turizma, predvsem ruralnega in zdraviliškega, na območju je namreč veliko izvirov mineralne vode. Povezujemo se tudi z drugimi občinami v regiji, saj lahko na ta način ponudimo dodatno ponudbo izletov.

Kakšno delo opravljate na občini? Ali vaša občina sodeluje v kakšnem mednarodnem projektu?

Na Občini delam kot višja svetovalka na oddelku za evropsko povezovanje v okviru sektorja za mednarodno sodelovanje. Občina Kumanovo je prijavila že več projektov na različne evropske programe in trenutno čakamo na rezultate. Gre za projekte čezmejnega sodelovanja, glavna tema pa je podjetništvo.


Katera nova znanja ste pridobili med procesom usposabljanja v Sloveniji?

Seznanili smo se s primeri dobrih praks na vašem območju, pridobili pa smo tudi veliko informacij o prijavah na transnacionalne razpise in o projektnem menedžmentu.

Ali se vam zdi, da boste pridobljena znanja lahko prenesli v vaše okolje in kako?

Da, vsekakor. Prvi korak bo predstavitev vseh novo pridobljenih znanj in izkušenj županu. V nadaljevanju bomo delali na dejanskih prijavah na primerne evropske razpise.


Kateri del izobraževanja se vam je zdel najbolj koristen?

Najbolj koristni so bili ogledi dobrih praks na terenu, posebno centralna čistilna naprava v Domžalah in skupna kuhinja Aktiva žena iz Dolskega. Zelo koristno je bilo tudi, da smo pregledali prijave na različne evropske razpise, s katerimi se je prijavljal Center za razvoj Litija. Navdušil me je tudi župan Občine Šentrupert, ki nam je predstavil koncept njihovega energetsko učinkovitega vrtca in povedal, da je njihova vizija do leta 2020 postati energetsko samozadostna občina.

Ali ste tekom usposabljanja že dobili kakšno idejo za nov projekt za vaše okolje?

Tekom usposabljanja smo razvili dve konkretni projektni ideji, in sicer za prijavo na razpisu Evropa za državljane in Intelligent Energy Europe. Tema bo prenos izkušenj na področju kulinarike, izgradnja bioplinarne v občini Kumanovo in prednosti evropske integracije za ruralni razvoj.


Produkcija: Peternet