English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje ponudnikov avtodomarskega turizma v Srcu Slovenije

3. februar 2012 - V začetku februarja so se na pobudo Centra za razvoj Litija v Dolskem prvič sestali potencialni ponudniki avtodomarskega turizma na območju Srce Slovenije. Namen srečanja je bila seznanitev z zainteresiranimi ponudniki, skupna želja pa je, da območje postane prijazna destinacija za obiskovalce z avtodomi.

Srečanja se je udeležilo 16 turističnih ponudnikov z območja, ki želijo svoje storitve nadgraditi z ureditvijo postajališč za avtodome. Na območju sta trenutno dva kampa in eno postajališče za avtodome in sicer na območju občine Kamnik. Udeleženci srečanja so izrazili velika zanimanja in zastavljali konkretna vprašanja v zvezi z razvojem avtodomarskega turizma na podeželju. Strokovnjak na področju karavaning turizma, Primož Longyka, je prisotnim predstavil uspešne primere iz tujine in jih seznanil z zakonsko opredelitvijo postajališč za avtodome ter o minimalnih tehničnih pogojih za njihovo vzpostavitev.

V februarju bodo potekali obiski zainteresiranih turističnih ponudnikov in svetovanje za razvoj potencialnih točk za postajališča. Razvoj avtodomarskega produkta se izvaja v okviru LAS Srce Slovenije, sofinancira ga Evropska unija.
 
V Dolskem se je zbralo 16 turističnih ponudnikov iz območja Srce Slovenije, ki so zainteresirani za razvoj avtodomarskega turizmaProdukcija: Peternet