English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Novi turistični programi za kolesarje v Srcu Slovenije

3. februar 2012 - V začetku februarja sta se na pobudo Centra za razvoj Litija na temo razvoja kolesarskih turističnih poti in programov srečali dve delovni skupini, in sicer turistični ponudniki, ki so zainteresirani za vključitev kolesarskih programov v svojo ponudbo ter predstavniki občin, ki se bodo ukvarjali s pripravo strategije razvoja kolesarske infrastrukture.

Na sestanku kolesarskih turističnih ponudnikov so bili določeni vodje skupin za GPS trasiranje različnih tipov obstoječih kolesarskih poti, od poti za cestne kolesarje, družinsko kolesarjenje ter za bolj zahtevne kolesarje izven urejenih cestnih poti. Center za razvoj bo trasiranim potem dodal opis turističnih znamenitosti območja in gostinsko nastavitvene ponudbe. Nove kolesarske poti bodo predstavljene v skupnih zemljevidih in brošurah ter na interaktivni spletni strani.

Predstavniki Centra za razvoj Litija so na sestanku predstavili dobre prakse za spodbujanje kolesarskega turizma v Sloveniji. Pred leti je bila oblikovana knjižica »Kolesarske poti po Posavskem hribovju«, ki je bila med uporabniki dobro sprejeta, v zadnjem času pa sta bila razvita dva spletna portala »Aktivna je Dolenjska« in rekreacijski portal ljubljanske urbane regije »Gremo na pot«.

Predstavniki občin, ki so se v Kamniku sestali 1. februarja, se bodo aktivno vključili v Kolesarsko platformo Srca Slovenije in bodo v sodelovanju s strokovnjakom s področja spodbujanja uporabe kolesa za vsakodnevne migracije pripravili načrt za razvoj podporne kolesarske infrastrukture. Delovna skupina bo v načrtu predvidela enostavne ukrepe, ki finančno in prostorsko ne bodo veliko posegali v prostor, vendar na podlagi izkušenj iz kolesarsko bolj razvitih mest predstavljajo velik napredek in dvignejo odstotek uporabnikov koles.

Srečanji sta potekali v okviru mednarodnega projekta CYCLO – Kolesarska mesta: lokalne priložnosti za trajnostno mobilnost in razvoj turizma, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
  
V okviru mednarodnega projekta Cyclo se predvideva GPS trasiranje različnih tipov kolesarskih poti na območju


Produkcija: Peternet