English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Antonio Davitkovski: "Odlično vam uspeva povezovanje različnih sektorjev"

16. februar 2012 - Med predstavniki makedonskih občin, ki jih Center za razvoj Litija te dni gosti na usposabljanju, je tudi Antonio Davitkovski, ki dela na občini Kriva Palanka, najbolj severno-vzhodna občina v Makedoniji. Opravlja delo višjega svetovalca na oddelku za javne zadeve, informacijsko tehnologijo in lokalni razvoj. Z nami je delil izkušnje dvotedenskega usposabljanja v Sloveniji.

Iz katere občine prihajate, na kratko jo predstavite.

Prihajam iz občine Kriva Palanka, ki je najbolj severno-vzhodna občina v Makedoniji. Ima 21.000 prebivalcev, nahaja se na Osogovski planini, ob osmem evropskem transportnem koridorju. V preteklosti je bil v Krivi Palanki aktiven rudnik, v katerem so kopali svinec in cink. Razviti sta bila tekstilna, ki se je prestukturirala v izdelavo obutve, in prehrambena industrija (napolitanke). V občini imamo več turističnih zanimivosti, najbolj poznan je samostan sv. Joakima Osogovskega. Čez območje je nekdaj potekala rimska cesta, ki je povezovala Antalijo s starim Rimom.

Kakšno delo opravljate na občini? Ali vaša občina sodeluje v kakšnem mednarodnem projektu?

Na Občini Kriva Palanka delam kot višji svetovalec na oddelku za javne zadeve, informacijsko tehnologijo in lokalni razvoj. Ukvarjam se s planiranjem in analizo lokalnega razvoja. Trenutno vodim mednarodni projekt z imenom »Under the same sky«, v okviru katerega poteka ureditev in dostop do zgodovinskega prostora, kjer se je zdrževal svetnik Joakim Osogovski, v turistične namene. Občina trenutno izvaja 3 projekte čezmejnega sodelovanja z Bolgarijo, ki imajo vsi turistično vsebino.

Katera nova znanja ste pridobili med procesom usposabljanja v Sloveniji?

Seznanili smo se z izvajanjem programa za razvoj podeželja Leader na vašem območju, česar v Makedoniji nimamo. Prav tako nismo poznali transnacionalnih programov evropskega sodelovanja. Upam, da bo v Makedoniji kmalu na voljo program Leader, saj se mi zdi, da bi lahko z njimi veliki naredili za razvoj našega podeželja.Ali se vam zdi, da boste pridobljena znanja lahko prenesli v vaše okolje in kako?


Absolutno. Slovenija in Makedonija se mi reliefno in geografsko zdita podobni, zato bi bilo možno pri nas multiplicirati podobne projekte, kot jih izvajate tukaj.

Kateri del izobraževanja se vam je zdel najbolj koristen?


Najbolj koristni so bili ogledi dobrih praks na terenu, posebno projekti, ki so bili izvedeni v okviru LAS Srce Slovenije. Zanimivo se mi zdi, kako vam odlično uspeva povezovanje različnih sektorjev med seboj.

Ali ste tekom usposabljanja že dobili kakšno idejo za nov projekt za vaše okolje?


V času usposabljanja v Sloveniji smo uspeli pripraviti projektno idejo in jo tudi prijaviti na razpis Evropa za državljane. Gre za projekt pobratenja mest, pri katerem bo Kriva Palanka sodelovala z Litijo. Imenuje se »To reduce the distance«, poudarek pa bo na kulturni izmenjavi med mladimi, saj se bosta povezali naša in vaša gimnazija.
 

Produkcija: Peternet