English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Daniela Filpovska: "Prijavili smo projekt za pobratenje z občino Šentrupert"

16. februar 2012 - V okviru projekta »Dvig kompetenc strokovnih ekip občin in regionalne institucije Severovzhodne regije v Makedoniji«, ki ga Center za razvoj Litija izvaja v okviru programa Mednarodne razvojne bilateralne pomoči državam v razvoju, se trenutno v Sloveniji usposablja tudi Daneila Filipovska iz Občine Kratovo. Odgovorila je na nekaj vprašanj o znanjih, ki je je pridobila tekom izopbraževanja.

Iz katere občine prihajate, na kratko jo predstavite.


Prihajam iz občine Kratovo, ki se nahaja v severno-vzhodni regiji Makedonije. Ima 10.500 prebivalcev ter je poznano po bogati kulturni in zgodovinski dediščini, saj ima pestro izročilo običajev ter tradicije. Kratovo pogosto imenujejo »mesto mostov in stolpov«, njegov zaščitnik pa je sv. Georgi. Razvito je rudarstvo, v rudnikih pridobivajo razna rudna bogastva kot so zlato, srebro, cink in svinec.

Kakšno delo opravljate na občini? Ali vaša občina sodeluje v kakšnem mednarodnem projektu?

Delam v kabinetu župana na področju odnosov z javnostmi. V preteklosti sem delala na mednarodnem projektu, ki bil financiran s strani Švice, pri njem pa je sodeloval Center za institucionalen razvoj iz Skopja. Preko projekta smo v naši občini ustanovili posebne skupine posameznikov, ki razvijajo posamezne stebre razvoja podeželja (mladi, starostniki, turizem, IKT, ..)


Katera nova znanja ste pridobili med procesom usposabljanja v Sloveniji?

V Sloveniji sem se mnogo naučila o pripravi projektov, pridobila sem nove izkušnje o možnostih razvoja turizma ter na področju inovativnosti. Ocenjujem, da je bilo usposabljanje na zelo visokem nivoju.

Ali se vam zdi, da boste pridobljena znanja lahko prenesli v vaše okolje in kako?

Da, pridobila sem nove izkušnje tako zame osebno kot za občino. Na podlagi novega znanja bomo razvijali nove projektne ideje in iskali možnosti za prijavo na kakšnega od primernih evropskih razpisov.

Kateri del izobraževanja se vam je zdel najbolj koristen?

Vse se mi je zdelo zanimivo, najbolj pa praktični primeri in obiski na terenu. Koristne so bile informacije o sodelovanju in povezovanju deležnikov ter predstavitev celostnega pristopa k projektnemu vodenju.


Ali ste tekom usposabljanja že dobili kakšno idejo za nov projekt za vaše okolje?

Da, na razpis Evropa za državljane smo v tem času celo prijavili konkreten projekt za pobratenje mest Kratovo in Šentrupert. Nosilec prijave bo Občina Šentrupert, v okviru projekta pa bo delegacija iz Kratova obiskala muzej na prostem s kozolci, na podlagi izkušenj pa bodo strokovnjaki iz Slovenije v prihodnosti mapirali objekte v Kratovu in pripravili predlog za postavitev muzeja na prostem.
 

Produkcija: Peternet