English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Tematski dnevi na tržnici v Ivančni Gorici: Gregorjev sejem

13. marec 2012 - Pravo pomladno in pevsko vzdušje je bilo prisotno na tematski tržnici - Gregorjevem sejmu, ki je potekal v soboto, 10. marca 2012, v Ivančni Gorici. Poleg standardne ponudbe so bili prisotni ponudniki spomladanskega cvetja, sadik in kmečkega orodja. Ugodno toplo vreme je privabilo mnogo obiskovalcev. Največ povpraševanja je bilo po različnih vrstah semen in sadik. Organizatorjka ponudbe na tržnici v Ivančni Gorici, zadruga Jarina, bo za naslednji Gregorjev sejem načrtno, glede na letošnje izkušnje, še nadgradila ponudbo.

Za dodatno vsebino so poskrbeli ustvarjalci Kulturnega društva likovnikov Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, ki so v kulturnem domu pripravili razstavo slik z naslovom Tihožitja. Poleg tega je bila predstavljena tudi etnološka zbirka Nose. Gregorjevo ptičje petje so interpretirali učenci Glasbene šole Grosuplje, podružnica Ivančna Gorica ter pevke iz pevskega zbora Harmonija.

Tržnica, ki je lahko vzor ostalim tržnicam po Sloveniji
Ponovno se je izkazalo, da je bila nadgradnja ponudbe ter vsebine na tržnici v Ivančni Gorici prava odločitev Občine Ivančna Gorica, ki je upravljavec tržnice. V sodelovanju z organizatorjem ponudbe, zadrugo Jarino, ki bo skrbela za vzdrževanje nivoja ponudbe ter Centrom za razvoj Litija, bodo v letu 2012 izvedli 42 klasičnih tržnih dni in vsaj 10 tematskih tržnic. Mednarodni projekt z naslovom "Razvoj inovativnih modelov upravljanja lokalnih tržnic, prodajnih kanalov in podpornih politik in storitev ter dvig kakovosti življenja na podeželju" se izvaja v okviru programa Švicarski prispevek.

Lokalni ponudniki
, ki občasno prihajajo na tržnico s svojimi tržnimi viški, so nad organizacijo in vzdušjem  zelo zadovoljni. Opaziti je, da se ponudniki enakih produktov med seboj spodbujajo in primerjajo lastno kvaliteto. Ne zgodi se namreč pogosto, da je osveščenost ponudnikov na tako visokem nivoju. Tržnica v Ivančni Gorici je  primer dobre prakse, saj se razvoj gradi od spodaj navzgor. Prisluhniti je potrebno posameznikom, jim pokazati pot do uresničitve zastavljenih ciljev ter jim svetovati, kako najlažje preko ovir, ki se v delovnem okolju vedno pojavijo. S pravim pristopom in malimi koraki se doseže še tako oddaljen cilj.

Vsekakor so pomembne tudi želje obiskovalcev tržnice. Ni težko ugotoviti, da se kupci vračajo, če so s kvaliteto kupljenega blaga zadovoljni ali če cena bistveno ne odstopa od prodajne cene v marketih. Kaj pa je tisto, kar obiskovalci lahko doživijo na tržni, v klasičnih prodajalnah pa ne? Lahko se pogajajo za ceno, lahko jim ponudnik zaupa recept, lahko se odloči za večji nakup na domu ponudnika. Prijazni prodajalci za stojnicami se imajo vedno čas posvetiti svoji stranki, saj bo le dobra volja in prijaznost prepričala kupca o ponovnem obisku.

Tretji gradnik uspešne vzpostavitve podeželske tržnice v Ivančni Gorici, pa je prav gotovo spremljevalni program. Tako poimenovane tematske tržnice so in bodo še v naprej popestrile družabni del dogodkov v Ivančni Gorici. Raznovrstne teme privabijo ob sobotnih popoldnevih različne ciljne skupine. Med najbolj številčnim obiskovalci so seniorji, ki ločijo razliko med lokalno in ekstenzivno pridelano hrano, radi pa si vzamejo tudi čas za klepet tako med ponudniki kot obiskovalci. Več odzivnost so organizatorji pričakovali od srednje generacije, aktivnega prebivalstva in mladih družin, ki naj bi bili bolj osveščenimi glede načina prehranjevanja. S pestrostjo in raznolikostjo ponudbe ter spremljevalnega programa bo še naprej poudarek na dvigu kvalitete dogodkov na tržnici. Kot dodano vrednost bodo v spomladanskih mesecih uvedli poldnevne in enodnevne turistične pakete. Ob nakupu izdelkov in pridelkov na tržnici bodo kupci prejeli vrednostne bone oziroma popuste ob obisku turistično privlačnih točk znotraj občine Ivančne Gorice.
 
TEMATSKI DNEVI NA TRŽNICI V IVANČNI GORICI:
18. februar 2012Debeli mastni pust
10. marec 2012Gregorjev sejem
31. marec 2012Ivankin sejem
28. april 2012Slo folk-etnološki dogodek
19. maj 2012Spomladanska kulinarika
16. junij 2012Pozdrav poletju
1. september 2012Okusi poletja
13. oktober 2012Pozdravljena jesen
10. november 2012Martinova pokušina
1. december 2012Miklavžev sejem
21.-24. december 2012Božični sejem


   
Obiskovalci Gregorjevega sejma v Ivančni Gorici so bili zadovoljni tako s ponudbo kot tudi s
spremljevalnim programom


Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji

Produkcija: Peternet