English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje partnerjev projekta za spodbujanje inovativnosti

20. marec 2012 - V Romuniji je med 14. in 16. marcem 2012 potekalo prvo srečanje partnerjev novega projekta z imenom »IN-EUR«, pri katerem sodeluje tudi Center za razvoj Litija. Projekt pomeni priložnost za nadaljnji razvoj znamke Srce Slovenije, ki temelji na modelu »inovativne lokalne skupnosti«.

Projekt IN-EUR je bil odobren na programu Interreg IVC, Center za razvoj Litija sodeluje kot edini slovenski partner. Z izvajanjem aktivnosti smo pričeli z letošnjim letom, trajale pa bodo 3 leta. Ostali sodelujoči partnerji prihajajo iz Malte, Nemčije, Italije, Irske, Francije, Litve in Romunije. Vodilni partner, Regionalna razvojna agencija Jugo-vzhodne regije iz Romunije s sedežem v mestu Braila, je kot gostitelj uvodnega srečanja predstavil predvidene glavne rezultate projekta. Med njimi bodo regijska poročila o indikatorjih in upravljanju inovativnosti, oblikovana bo metodologija za merjenje lokalne inovativnosti, izdelani implementacijski načrti za področje inovativnosti na ravni partnerskih regij ter vzpostavljena regijska skupina deležnikov, ki bo imela pomembno vlogo pri izvajanju omenjenih aktivnosti.

Partnerske organizacije imajo različne izkušnje na področju inovativnosti. Center za razvoj Litija je predstavil pretekle izkušnje na področju razvoja modela »inovativne lokalne skupnosti«. Omenjeni koncept se je v sodelovanju z nacionalnim InCo gibanjem sprva pričel razvijati v Litiji s projektom »Litija, mesto inovativnosti«, nato pa je z leti preraščal v obsegu in se manifestiral v znamki Srce Slovenije. Novo pridobljeni projekt IN-EUR je priložnost za nadaljnji razvoj znamke in razvijanje načinov za merjenje inovativnosti v lokalni skupnosti, hkrati pa za nadgradnjo lokalnih in regijskih politik na področju spodbujanja inovativnosti.
 

V romunskem mestu Braila je potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta IN-EUR,
ki je bil odobren na programu Interreg IVCSrečanja partnerjev sta se v Romuniji udeležili predstavnici Centra za razvoj Litija, Ana Savšek in Saša Ceglar 

Produkcija: Peternet