English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov evropski projekt za nadaljnji razvoj lokalne pridelave hrane

30. januar 2012 - V Copenhagnu na Danskem je 25. januarja 2012 potekalo uvodno srečanje partnerjev novega projekta z imenom »LOCFOOD«, pri katerem sodeluje tudi Center za razvoj Litija. Projekt pomeni priložnost za nadaljnji razvoj in usmeritve na področju lokalne samooskrbe s hrano in možnosti, ki jih lokalna proizvodnja hrane ponuja za mala in srednja podjetja ter ustvarjanje novih zaposlitev na podeželju.

Projekt LOCFOOD je bil odobren na programu Interreg IVC, pri izvajanju projekta sodelujeta dva slovenska partnerja, Center za razvoj Litija in BSC iz Kranja. Ostali sodelujoči partnerji prihajajo iz Bolgarije, Grčije, Italije, Španije, Švedske, Velike Britanije in Norveške. Z izvajanjem aktivnosti smo pričeli z letošnjim letom, izvajale pa se bodo 3 leta, projekt se bo namreč zaključil decembra 2014. Vodilni partner, Nordland County Council iz Norveške, je kot gostitelj uvodnega srečanja predstavil predvidene glavne projektne aktivnosti. Med njimi bodo: analiza trenutnega stanja na področju lokalne pridelave hrane in podjetništva na ravni regije, identifikacija dobrih praks med projektnimi partnerji, različne tematske delavnice in konference. Organizirani bodo različni študijski obiski s katerimi se bodo partnerji in ostali deležniki seznanili s primeri dobrih praks. Izdan bo tudi vodnik po dobrih praksah, ki bo tudi podlaga za predlagana spremembe lokalnih/regionalnih in nacionalnih politik, ki zadevajo področje pridelave lokalne hrane in podjetništva.

Partnerske organizacije imajo različne izkušnje na področju lokalne pridelave hrane. Center za razvoj Litija od leta 2007 skupaj z zadrugo Jarino na območju Srca Slovenije izvaja program lokalne samooskrbe s hrano in povezuje pridelovalce hrane (kmete) s končnimi uporabniki (trenutno predvsem javne inštitucije: šole, vrtci in domovi za ostarele). Center za razvoj Litija je na uvodnem srečanju predstavil pretekle izkušnje na področju lokalne samooskrbe s hrano. Novo pridobljeni projekt LOCFOOD predstavlja priložnost za nadaljnji razvoj samooskrbe s hrano in promoviranja podjetništva ter ekonomske krepitve podeželskih območij.
 
Uvodnega srečanja partnerjev se je na Danskem udeležil tudi predstavnik Centra za razvoj Litija, Gašper Kleč

Produkcija: Peternet