English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prvo srečanje partnerjev novega podjetniškega projekta

20. marec 2012 - Sredi marca je v Valenciji v Španiji potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta Young SMEs, pri katerem sodeluje tudi Center za razvoj Litija. V okviru projekta se bomo ukvarjali s podpornimi ukrepi za podjetja med tretjim in petim letom delovanja.

Projekt Young SMEs je bil odobren na programu Interreg IVC. Z izvajanjem se je pričel 1. januarja letos, traja pa 3 leta, torej je do konca leta 2014. Vodilni partner je Fundacija INCYDE iz Španije, na projektu pa sodelujejo še partnerji: Regija Valencia iz Španije, Mestni četrtni svet Oldham in Mestni svet Falkirk iz Velike Britanije, Jugovzhodna regionalna agencija Irske, svetovalno podjetje iz Malte, Centralna transdonavska regionalna inovacijska agencija iz Madžarske, Mesto Koblenz iz Nemčije, Tehnološki park Kaunas iz Litve, Regionalna razvojna agencija Torun iz Poljske ter Regionalna agencija občine Atene.

Uvodno srečanje je vodilni partner organiziral v Valenciji, na katerem je bil podrobno predstavljen načrtovan plan aktivnosti projekta. Projekt predvideva dve glavne aktivnosti in sicer v prvem delu predvsem izobraževanje podjetniških svetovalcev Centra za razvoj Litija na seminarjih v tujini, v drugem delu pa implementacijo dveh izbranih primerov dobre prakse iz izobraževanj v tujini. Uvedene storitve bodo namenjene podjetjem po tretjem letu delovanja.

Center za razvoj bo kot učeči partner sodeloval na izobraževanjih o naslednjih temah:
  • druge oblike financiranja podjetij,
  • podjetniški in marketinški razvoj podjetij,
  • nove tehnologije / E – poslovanje,
  • management rastočih podjetij,
  • sodelovanje med malimi in srednjimi podjetji,
  • podpora pri javnih naročilih,
  • lokalno mreženje,
  • industrijsko / podjetniško povezovanje z akademskih sektorjem.
Vse teme se osredotočajo na podjetja med tretjim in petim letom njihovega življenjskega cikla, iz katerih v drugi fazi projekta sledi razširitev svetovalnih storitev Centra za razvoj Litija, s tem pa kvalitetnejše podporno okolje za podjetja.
 

V španskem mestu Valencia je potekalo uvodno srečanje partnerjev projekta Young SMEs, ki je bil odobren na programu Interreg IVC


Srečanja partnerjev se je v Španiji udeležil tudi predstavnik Centra za razvoj Litija, Gregor Steklačič

Produkcija: Peternet