English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije zdaj tudi na obcestnih tablah

30. marec 2012 - Dol pri Ljubljani je prva občina, ki je ob medobčinskih lokalnih cestah postavila pozdravne table z znakom skupne znamke Srce Slovenije in z oznako Dežele Jurija Vege. Table, ki bodo po pridobitvi soglasij postavljene tudi ob državni Zasavski cesti, krepijo prepoznavnost znamke tako med obiskovalci kot prebivalci Srca Slovenije.

Obiskovalce table pozdravijo na območju Srce Slovenije ter v Deželi Jurija Vege. Z uporabo znaka Srce Slovenije občina prispeva k prepoznavnosti območja in k zavedanju obiskovalcev in prebivalcev, da se nahajajo na območju Srca Slovenije. Po pridobitvi soglasja s strani Direkcije RS za ceste bodo na mejah občine Dol pri Ljubljani postavljene tudi table ob državni Zasavski cesti.
 

Produkcija: Peternet