English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Najava dogodka: Okrogla miza "Dediščina - naše bogastvo"

30. april 2012 - Slovenski etnografski muzej in Center za razvoj Litija vas vljudno vabita na okroglo mizo Dediščina – naše bogastvo: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na lokalni in nacionalni ravni, ki bo v četrtek, 10. maja 2012 ob 10. uri v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Okroglo mizo organiziramo z željo po predstavitvi pomena ohranjanja nesnovne kulturne dediščine ter po izpostavitvi vloge nosilcev tovrstne dediščine, ki s svojim ustvarjanjem ter delovanjem skrbijo za prenos znanj na mlajše generacije. Poleg tega želimo občinam, ustanovam, društvom ter posameznim nosilcem dediščine predstaviti nesnovno dediščino kot priložnost za vključevanje v podjetništvo in turizem.

Na okrogli mizi bodo skupaj z vami izmenjali mnenja:
  • dr. Janez Bogataj, etnolog
  • dr. Vito Hazler, predstojnik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani
  • mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja Informacijsko dokumentacijskega centra za dediščino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
  • Adela Pukl, predstavnica Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine, Slovenski etnografski muzej
  • Mija Bokal, vodja projekta Vrednotenje nesnovne kulturne dediščine na Centru za razvoj Litija
  • Rupert Gole, župan občine Šentrupert
  • Branka Bizjan, predsednica Društva rokodelcev Moravške doline
Vabilo najdete tukaj.


Produkcija: Peternet