English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Polšnik na evropskem natečaju za obnovo vasi

15. maj 2012 - Na pobudo Centra za razvoj Litija se Krajevna skupnost Polšnik poteguje za evropsko nagrado, ki bo prispevala k povezovanju z novimi (evropskimi) partnerji, promociji raznovrstnih projektov na območju ter posledično, dvigu števila obiskovalcev.

Evropski natečaj za obnovo vasi z naslovom »Na sledi prihodnosti« koordinira Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi ARGE s sedežem na Dunaju. Letošnji natečaj nagovarja zlasti tiste vasi, podeželske skupnosti in lokalne zveze, ki se z vizionarskimi in trajnostno naravnanimi projekti po pristopu »od spodaj navzgor« soočajo z aktualnimi izzivi, ki prispevajo k sodobnemu in v prihodnost usmerjenem razvoju. Na letošnjem natečaju sodeluje skupaj 29 vasi iz 12 evropskih držav, Krajevna skupnost Polšnik pa je edini slovenski prijavitelj. Pohvali se lahko s številnimi izvedenimi aktivnostmi in rezultati ter predstavlja primer inovativne dobre prakse na območju Srca Slovenije, saj že privablja številne domače in tuje obiskovalce. Pomoč pri prijavi na natečaj jim je nudil Center za razvoj Litija.
 

Polšnik je 24. maja 2012 obiskala ocenjevalna komisija združenja ARGE in se seznanila z razvojno vizijo območja ter posameznimi projekti, ki jih je skupnost v preteklosti uspešno izvedla in so prispevali h krepitvi povezovanja, sodelovanja in usposobljenosti posameznikov – lokalnih vodij razvoja. Komisija si je ogledala posamezne predele krajevne skupnosti, člani komisije pa so izrazili veliko zadovoljstvo nad videnim, pri čemer je predsednik ocenjevalne komisije, Charles Konnen, posebej pohvalil učinkovito uporabo naravnih in človeških virov. Izpostavil je tudi pristop od spodaj navzgor ob stalni spodbudi »lokalnih motorjev« razvoja, ostala člana komisije, Heike Roos in Karl Mayr, pa sta izpostavila dobro sodelovanje majhnih naselij na podeželju Polšnika kljub njihovi veliki razpršenosti.

Predstavniki KS Polšnik se bodo 21. septembra udeležili podelitve nagrad najboljšim vasem, potekala bo v lanski zmagovalni vasi Langenegg v Avstriji, prireditev pa bo zagotovo odlična priložnost za medsebojno spoznavanje sodelujočih vasi, njihovih dobrih praks in potencialnih partnerjev.
 

Polšnik so obiskali člani ocenjevalne komisije evropskega natečaja za obnovo vasi (foto: Špela Pavlič Kos)


Člani ocenjevalne komisije združenja ARGE so se seznanili z razvojno vizijo Polšnika (foto: Špela Pavlič Kos)

Produkcija: Peternet