English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Projekt za dvig kvalitete življenja starostnikov na domu

18. maj 2012 - V italijanskem mestu Ancona je od 14. do 16. maja 2012 potekalo prvo partnersko srečanje mednarodnega projekta INNOVage. V projektu sodeluje 13 evropskih partnerjev, med njimi tudi Center za razvoj Litija kot edini slovenski partner.

Glavni cilj projekta INNOVage je prenos dobrih praks v Evropi na področju aktivnega staranja in samostojnega bivanja starejših na svojem domu s podporo pametne IKT tehnologije. Predstavnika Centra za razvoj Litija sta skupaj z zunanjo strokovnjakinjo, sodelavko doma starejših občanov Tisje, na partnerskem srečanju v regiji Marche v Italiji obiskala primere dobrih praks in spoznala inovativne rešitve na področju samostojnega in ekonomsko učinkovitega bivanja starejših.

V okviru študijskega obiska smo obiskali podjetje Indesit, ki razvija avtomatizacijo bele tehnike v domovih. Predstavili so nam napredno tehnologijo, ki je vključena v vse gospodinjske aparate, ki so porabniki energije: pralni stroj, hladilnik, pečica in pomivalni stroj. Le-ti so povezani preko računalniškega vmesnika in sporočajo uporabniku najprimernejši čas uporabe glede na porabo energije in trenutne ceno električne energije. Uporabnik ima možnost oddaljenega spremljanja delovanja aparatov preko računalnika, ki je povezan s spletom. Študijski obisk smo nadaljevali v podjetju Loccioni, kjer so nam predstavili njihov projekt »Leaf House«, v sklopu katerega so naredili sonaravno in energetsko samozadostno večstanovanjsko hišo. Hiša se ogreva na toplotno črpalko z izenačevanjem zunanjega zraka, za potrebe porabe električne energije pa uporablja sončne kolektorje. Vso porabo spremlja računalniški sistem, ki na podlagi vremenske napovedi svetuje porabo električne energije in po potrebi prilagaja osvetljenost in prezračevanje prostorov. Uporabnik ima možnost spremljanja porabe energije na kontrolni konzoli. Poleg enostavne uporabe sistema za starejše so rešitve usmerjene k učinkoviti rabi obnovljivih virov energije.

Center za razvoj Litija bo na podlagi dobrih praks iz tujine ustanovil »eko-inovacijsko vozlišče«, v katerem bodo sodelovali deležniki razvoja pripomočkov in podpornega okolja za starejše iz štirih področij: razvojne institucije, gospodarstvo, nacionalni in lokalni predstavniki in uporabniki.

 

Primer pametne hiše s konzolo za upravljanje ogrevanja, prezračevanja in pridobivanja električne energije s pomočjo električnih kolektorjev

Produkcija: Peternet