English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srečanje partnerjev projekta nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji

28. maj 2012 - V Bovcu je potekalo 24. in 25. maja 2012 redno srečanje partnerjev projekta Cultural Capital Counts. Prisotni so bili predstavniki vseh sodelujočih partnerskih organizacij iz območja Centralne Evrope. Poleg pregleda rednih projektnih aktivnosti smo oblikovali podlage za metode in orodja za valorizacijo nesnovne kulturne dediščine, kar bo osnova za nadaljnje delo na projektu. LTO Bovec nam je kot gostujoči partner razkazal primere nesnovne dediščine ob Soči in v Triglavskem narodnem parku, kjer delujejo.

Projekt Cultural Capital Counts je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Novico najdete tudi na uradni spletni strani CCC projekta.

 

Partnerji projekta CCC v Bovcu, med njimi tudi Mija Bokal in Marko Gorenc s Centra za razvoj Litija

Produkcija: Peternet