English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije povezano s Turistico

28. maj 2012 - Turistični steber znamke Srce Slovenije je pridobil pomembnega strokovnega partnerja za nadaljnji razvoj vsebin, projektov in aktivnosti na področju turizma.

Center za razvoj Litija je 25. maja 2012 s Fakulteto za turistične študije – Turistica podpisal dogovor o sodelovanju, ki bo usmerjeno predvsem v razvoj turističnih vsebin na območju Srca Slovenije. Te obsegajo predvsem oblikovanje strokovnih mnenj, pripravo regionalnih in mednarodnih analiz, smernic za dvig kakovosti ponudbe ter promocijo območja kot turistične destinacije, pri tem pa bo Srce Slovenije postalo »poligon« oziroma študijski center za testiranje novih pristopov v turizmu in prenos znanj ter inovacij v turistično gospodarstvo in širše družbeno okolje. Začrtane so bile tudi že aktivnosti sodelovanja za letošnje leto, usmerjene zlasti na promocijo družinskega podjetništva v turizmu ter razvoj nekaterih turističnih točk v Srcu Slovenije.

Fakulteta Turistica si prizadeva razviti program fukcionalnega usposabljanja, ki bi bil namenjen prepoznavanju priložnosti za družinsko podjetništvo v turizmu. V tem vidimo veliko priložnost na območju, saj se v Srcu Slovenije nahaja večje število manjših turističnih ponudnikov, ki bi lahko bolj celovito in uspešneje delovali z upoštevanjem priložnosti družinskega podjetništva. Poleg tega na podeželju zaznavamo tudi nekatere deležnike, ki imajo potencialno turistično infrastrukturo, vendar je zaradi pomanjkanja idej in znanja še neizkoriščena.

Za uspešno izvedbo sprejetih dogovorov vas Center za razvoj Litija vabi, da posredujete svoje predloge in želje, s pomočjo katerih bo nivo ustvarjalnega potenciala prostora in kakovost bivanja v Srcu Slovenije še višji in kakovostnejši.
 
Dogovor sta podpisali prodekanja Turistice, doc. dr. Aleksandra Brezovec in direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek
 
Na Veliki planini so bili ob podpisu dogovora prisotni tudi posamezni koordinatorji Razvojnega partnerstva središča Slovenije ter nekateri turistični ponudniki z območja

Produkcija: Peternet