English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Slovenija pripravlja predloge za izboljšanje inovacijske politike

16. maj 2012 - Slovenija je ena izmed 8 članic Evropske unije, ki si prizadevajo izboljšati politike na področju inovativnosti za dosego EU cilja 2020 za dinamično, trajnostno in na znanju temelječo ekonomijo. Center za razvoj Litija namreč sodeluje pri mednarodnem projektu IN-EUR, ki se ukvarja z merjenjem inovativnosti na različnih področjih.

Raven inovativnosti se bo v Sloveniji merila preko prenosa metodologij, ki se oblikujejo v sodelovanju z devetimi partnerji iz Italije, Nemčije, Romunije, Malte, Irske, Francije in Litve. Raziskava bo potekala 3 leta in je vredna 1.382.000.00 EUR. 126.183 EUR je namenjenih za raziskave, ki jih v Sloveniji izvaja Center za razvoj Litija, eden izmed partnerjev projekta IN-EUR, ki se financira iz evropskega programa INTERREG IVC.

Z izboljšanjem politik na področju inovativnosti bodo lokalne skupnosti dobile ključne usmeritve za nadaljnji razvoj, ki so pomembne tudi za učinkovitejše razporejanje finančnih sredstev.
 


Produkcija: Peternet