English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Partnerji podjetniškega projekta Young SME's na Irskem

18. junij 2012 - Trije podjetniški svetovalci Centra za razvoj Litija so se sredi junija udeležili tematskega seminarja na temo marketinga podjetij v okviru mednarodnega projekta Young SME's.

Seminar je obsegal predstavitev dobrih praks na področju podjetništva, ki se izvajajo v irski jugovzhodni regiji in se delijo na tri nivoje podpornega okolja podjetjem in podjetnikom:
  • CEB: County Enterprise Board (podjetniški svet občine) predstavlja najnižji nivo, ki nudi podporo zagonu novih malih podjetij v obliki informiranja, treningov, brezplačnih svetovanj, mentorstva »ena na ena« in selektivne finančne pomoči ter poroštev za storitvena izvozna podjetja
  • BIC: Business innovation centre (podjetniški inovacijski center) deluje na nivoju regije in nudi podporo izbranim inovativnih podjetjem po sistemu večletnega spremljanja in svetovanja na področju prava, financ in marketinga. Izbor podjetij naredi CEB.
  • Enterprise Ireland: državna agencija odgovorna za finančno podporo razvoju proizvodnih in storitvenih podjetij, ki imajo visok izvozni potencial.
Nivo podpornih institucij za podjetnike na Irskem

V okviru seminarja je bil predstavljen koncept centralnega prostorskega in infrastrukturnega planiranja, ki načrtuje razvoj gospodarskih dejavnosti po posameznih regijah ter sodelovanje uprave mesta Waterford s podjetniškim sektorjem.

Poudarjen je bil tudi pomen kreativnosti in inovativnosti v majhnih podjetjih. V okviru čezmejnega projekta (Irska, Wales) CIME mladim podjetjem ponujajo analizo in nadgradnjo poslovnega modela, segmentacijo strank, oblikovanje akcijskih načrtov ter izobraževanje na področju marketinga, vključno s promocijo na socialnih omrežjih in pripravo predstavitvenih filmov.

Obiskali so tudi Waterford Institute of Technology, v okviru katerega delujejo različne raziskovalne skupine, ki se povezujejo s podjetniškim inkubatorjem. Ta združuje 63 visoko potencialnih start-up-ov, med njimi tudi enega izmed največjih programerjev aplikacij za Facebook.
 

Partnerji projekta Young SMEs na tematskem seminarju

Produkcija: Peternet