English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Ogled dobrih praks na področju kvalitete življenja starostnikov

26. junij 2012 - Na Nizozemskem je 21. in 22. junija 2012 potekal študijski obisk na temo kvalitete življenja starostnikov na domu. Srečanja so se udeležili predstavniki Centra za razvoj Litija, ki je partner pri projektu INNOVage. Skupaj s predstavnicama Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča, dom iRis in podjetja REHA DOM so si ogledali primere dobrih praks in spoznali pomen uvajanja inovacij za starostnike.

Gostitelj srečanja podjetje TNO Nizozemska je v uvodu predstavil izsledke raziskav in rešitev za samostojno bivanje starejših:
  • Analiza stroškov in koristi (cost-benefit) uvajanja tehničnih inovacij v stanovanja starejših, po kateri so izračunali povratno dobo investicije,
  • Projekt na področju daljinskega spremljanja zdravja (tele-health): merjenje srčnega utripa in pritiska na daljavo preko posebne opreme in povezave z računalniškim programom, ki osebnemu zdravniku javlja vsakodnevno stanje pacienta in prednostno obravnava bolj kritične primere. S to programsko opremo je zagotovljeno boljše spremljanje pacienta in hitrejše zdravljenje, kar pomeni tudi manj stroškov za zdravstveno blagajno,
  • Raziskava na področju kvalitete zraka v prostorih in vpliv na zdravje z vidika renovacije starejših in načrtovanja novih stanovanj, ki je ugotovila nasprotje interesov investitorjev in potreb končnih uporabnikov, ki se jih v proces načrtovanja ne vključuje.
Ogledali so si tudi izobraževalno središče za obrtnike in investitorje, v katerem imajo le-ti obvezna izobraževanja o potrebah različnih skupin starostnikov (prilagojena kopalnica in kuhinja, nizki pragovi, komunikacijski pripomočki v primeru nesreč itd.) na primerih starostnikom prilagojenih stanovanj in možnih tehničnih rešitev. Poudarjeno je bilo, da morajo investitorji in obrtniki predvsem upoštevati želje in potrebe uporabnikov stanovanja in ne na vsak način želeti vgraditi najnovejšo in najdražjo tehnologijo, ki jo uporabnik ne bo znal uporabljati.
 

Prilagojena kuhinja, kjer je možen dostop do delovnega pulta z invalidskim vozičkom

Drugi dan je sledil ogled kompleksa oskrbovanih stanovanj za starejše Bergwegcomplex, ki združuje tako stanovalce oskrbovanih stanovanj, skupine za dnevno varstvo starejših iz okolice in otroški vrtec, katerega namen je druženje več generacij družine. Osrednji del kompleksa predstavlja pokrit atrij, kjer so poštni nabiralniki, prostor za druženje, ustvarjalne delavnice, knjižnica, kot tudi restavracija in bar. Glavni namen kompleksa ni bolnišnična oskrba starejših, temveč spodbuda starostnikov k aktivnostim kot so samostojno življenje (lastna kuhinja in kopalnica), skrb za domače živali, samostojno družabno življenje izven kompleksa, vključevanje v prostovoljstvo itd. Zaželeno je, da si vsi stanovalci najeta stanovanja opremijo z njihovo opremo, kar jim omogoča lažji prehod v tuje okolje in bolj domače bivanje. V kleti kompleksa se nahaja muzej starih predmetov, ki spodbuja starejše v prvih fazah demence k spominjanju načina življenja v preteklosti in s tem upočasnjevanje napredka bolezni zaradi večje možganske aktivnosti.

Namen projekta Inn.O.V.AGE je prenos in uvedba dobrih modelov oskrbe za starejše in vključevanje končnih uporabnikov v proces načrtovanja, gradnje njim prilagojenih stanovanj ter načina življenja, ki omogoča lažje in bolj kakovostno bivanje.
 
Nabiralniki v skupnih prostorih Bergvegcomplexa spodbujajo stanovalce k vsakodnevnemu gibanju in
druženju v atriju

Produkcija: Peternet