English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Srce Slovenije na mednarodni znanstveni konferenci

22. junij 2012 - Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije iz Celja je Center za razvoj Litija povabila k sodelovanju na mednarodni znanstveni konferenci »Management, Knowledge and Learning«. Na forumu z naslovom »Regionalni gospodarski razvoj s pomočjo lokalne dediščine, znanja in učenja« smo 20. junija 2012 predstavili znamko Srce Slovenije.

Na Forum smo bili povabljeni kot eni izmed treh govorcev, saj je bil razvoj znamke Srce Slovenije in projekti, ki se odvijajo pod njenim okriljem, prepoznani kot primer dobre prakse v Sloveniji. Na pred-konferenčnem delu je Mojca Štepic iz Centra za razvoj Litija predstavila možnosti regionalnega gospodarskega razvoja na primeru območja Srce Slovenije, s poudarkom na projektih, ki razvijajo podjetništvo na podeželju (Dežela kozolcev, Avtodomarski turizem, Cultural Capital Counts, lokalna samooskrba). Udeležence konference je seznanila tudi s procesom razvoja znamke in osnovnimi elementi, na katerih razvijamo znamko Srce Slovenije, skupaj s ključnimi izzivi, s katerimi se soočamo.
 

Sodelovali smo na mednarodni znanstveni konferenci »Management, Knowledge and Learning«

 

Srce Slovenije je predstavila Mojca Štepic iz Centra za razvoj Litija

Produkcija: Peternet