English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


V Šentrupertu nastaja edini muzej na prostem s kozolci na svetu

4. julij 2012 - V Deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem bo skupno razstavljenih 19 kozolcev, muzej pa bo po odprtju prihodnje leto predstavljal turistično, izobraževalno in kulturno središče.

Muzej bo poleg osnovne infrastrukture – kozolcev, v okviru Dežele kozolcev med drugim ponujal še strokovno vodenje po muzeju, izobraževalne delavnice, igre za otroke in odrasle, team buildinge za podjetja in organizacije, mednarodne razstave, koncerte, modne revije, nočitve na kozolcu in posebne poroke. Uradno odprtje Dežele kozolcev bo junija prihodnje leto, v tem času pa bo občina Šentrupert uredila tudi vso potrebno krajinsko arhitekturo in pripravila celotno središče.
 

Edini muzej na prostem s kozolci na svetu nastaja v Šentrupertu na Dolenjskem (foto: Boštjan Pucelj)

Občina Šentrupert, ki vodi projekt, je kozolce odkupila, zanje pa odštela od 600 do 8.000 evrov, odvisno od velikosti in ohranjenosti. Celotna vrednost projekta je več kot 700.000 evrov, zaradi obsežnosti, pomembnosti in izvirnosti pa je projekt podprla tudi Evropska unija. Pri projektu sodeluje tudi Center za razvoj Litija, in sicer pri razvoju vsebin, ki se bodo izvajale v muzeju na prostem s kozolci, usklajevanju posameznih pod-izvajalcev projekta ter izvedbi promocije in obveščanja javnosti. Direktorica Centra za razvoj Litija, Aleksandra Gradišek, je ob tem dejala: »Pričakujem, da bo s tem projektom, ki bo svetovnega merila, večjo prepoznavnost dobilo tudi območje Srce Slovenije.«
 
Župan Občine Šentrupert Rupert Gole, v ozadju muzej na prostem s kozolci v nastajanju (foto: Boštjan Pucelj)

Produkcija: Peternet