English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Oglarska dežela med prvimi vpisana v register žive dediščine

11. julij 2012 - S pomočjo Centra za razvoj Litija, ki je pripravil vso potrebno dokumentacijo, bo Oglarska dežela v kratkem vpisana v slovenski Register žive kulturne dediščine, ki ga koordinira Slovenski etnografski muzej. Oglarjenje, ki se je kot stara veščina ohranila vse do današnjih dni na širšem območju Dol pri Litiji, se bo tako postavilo ob bok kurentom, pisanicam in na primer Škofjeloškemu pasijonu.

Za vpis v register želimo spodbuditi še druge nosilce žive dediščine - trenutno pripravljamo vlogo za pletenje slamnatih kit.

Aktivnosti izvajamo v okviru projekta Cultural Capital Counts, ki je podprt v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Na Dolah pri Litiji oglarjenje še danes poteka na tradicionalen način

Produkcija: Peternet