English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Koordinatorji občin o moči povezovanja in inovacij

13. julij 2012 - V Dolskem je 12. julija 2012 potekalo redno srečanje koordinatorjev občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije. Srečanje je odprlo pomembne vsebine, ki se nanašajo na pomen in vlogo medsebojnega sodelovanja in inovativnega razmišljanja pri nadaljnjem razvoju znamke Srce Slovenije ter vključevanju posameznih občin v skupne projekte Partnerstva.

V praktičnem delu so bile predstavljene ključne usmeritve nove kohezijske politike 2014-2020 ter potreba po sodelovanju lokalnih skupnosti pri izdelavi teritorialnih poročil za merjenje in upravljanje inovativnosti v okviru mednarodnega projekta IN-EUR, ki se izvaja preko evropskega programa Interreg IVC.
 

Koordinatorji občin Razvojnega partnerstva središča Slovenije so se pogovarjali o pomenu sodelovanja občin

Produkcija: Peternet