English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Slovenska obrtniška in rokodelska dediščina navdušila Avstrijce

17. julij 2012 - Obrtniki in rokodelci iz Srca Slovenije so sredi julija sodelovali na tradicionalnem festivalu Schinkenfest, ki velja za enega najbolj poznanih v Avstriji. Predstavili so slovensko kulinariko in tradicionalne obrti in veščine, kot so slamnikarstvo, skodlarstvo in zeliščarstvo.

Na festivalu so z domačimi dobrotami sodelovale članice Društva podeželskih žena in deklet Šmarnice iz Šentruperta in Aktiva žena Plamen iz Dolskega, ki jih je za ta namen povezala zadruga Jarina. Predstavniki KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje so poskrbeli za popestritev programa s prikazom izdelovanja slamnatih kit, Bojan Koželj iz Kamnika pa je prikazal, kako se na tradicionalen način izdelujejo skodle. Obiskovalci so bili nad pestrostjo in drugačnostjo ponudbe navdušeni, pokazali so tudi veliko zanimanja za obisk Srca Slovenije.

Na sejem Schinkenfest je bil Center za razvoj Litija povabljen kot partner mednarodnega projekta Cultural Capital Counts, ki ga sofinancira Evropski slad za regionalni razvoj in je bil podprt v okviru programa Srednja EVropa. Projekt spodbuja povezovanje dediščine z lokalnim podjetništvom. Slovenijo smo na stojnicah uspešno zastopali skupaj z LTO Bovec, ki prav tako sodeluje pri omenjenem projektu.

 

Člani KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje so prikazali izdelovanje slamnatih kit


Domače dobrote so pripravile članice Društva podeželskih žena in deklet Šmarnice iz Šentruperta in Aktiva žena Plamen iz Dolskega


Obiskovalci so bili nad pestrostjo naše ponudbe navdušeni


Za koordinacijo predstavitve na sejmu sta ob pomoči zadruge Jarina poskrbela Mija Bokal iz Centra za razvoj Litija in Marko Gorenc, ki delata na projektu Cultural Capital Counts

Produkcija: Peternet