English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Nov projekt za zmanjševanje vplivov prometa na okolje

6. julij 2012 - Danes se vsa večja evropska mesta in regije srečujejo s problemom prometa, kar ima za posledico prometne zastoje, onesnažen zrak in zamude. Inteligentni transportni sistemi temeljijo na informacijskih in komunikacijskih tehnologijah. Center za razvoj Litija se je pred kratkim vključil v projekt RITS-NET, ki poskuša uvajati inteligentne rešitve v prometu.

Glavni cilj projekta je razvoj regijskega ITS (Inteligent Transposrt System) načrta, ki bo integriran v celostni mobilnostni načrt. Predlagani bodo načini, kako izboljšati upravljanje mobilnosti, varnost in učinkovitost v prometu ter zmanjševati porabo energije in vplive prometa na okolje.

V začetku julija sta se dva predstavnika Centra za razvoj Litija udeležila uvodnega projektnega kick-off srečanja v Anconi v Italiji, kjer sta se seznanila z vsemi projektnimi partnerji, hkrati pa so bile začrtane glavne aktivnosti projekta. V projektu, ki traja do konca leta 2014 in se izvaja v okviru programa Interreg IVC, sodeluje devet partnerjev iz devetih evropskih držav, ki imajo različne izkušnje na področju inteligentnih transportnih sistemov. Center za razvoj Litija sodeluje kot edini partner iz Slovenije, aktivnosti pa bo izvajal na območju Srce Slovenije.
 

Delavno srečanje partnerjev projekta RITS-NET v Anconi v Italiji


Pri projektu RITS-NET sodeluje devet partnerjev iz različnih evropskih držav

Produkcija: Peternet