English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Intervju: Slavko Vozelj, Čebelarstvo Vozelj

20. marec 2012 - V tokratnem intervjuju predstavljamo družinsko čebelarstvo Vozelj iz Dragovška, ki sicer spada pod sosednjo šmarsko občino, vendar si zaradi uspešnosti zasluži mesto v naši rubriki. Čebelarstvo Vozelj ima 50-letno tradicijo. Čebelaril je že njihov stari oče, za njim je nadaljeval Ladislav Vozelj, tradicijo pa sedaj nadaljuje tudi njegov sin, Slavko Vozelj. Danes oče Ladislav in sin Slavko čebelarita s približno 150 čebeljimi družinami, če je potrebno, pa pri delu sodelujeta tudi Slavkova brat Jože in sestra Sonja.

Njihovo čebelarstvo je ekološko, kar pomeni, da čebelarski proizvodi ne vsebujejo kemičnih strupov ali gensko spremenjenega cvetnega prahu. Ker se čebela prehranjuje v radiju šestdesetih kvadratnih metrov, čebelar težko nadzoruje, na katerih rastlinah se bodo čebele pasle. Odločilnega pomena je, kaj se dogaja v panju. Tu se namreč z nepravilnim čebelarjenjem lahko zelo spremeni kakovost medu. Čebelarjenje po ekoloških standardih redno preverja ekološka organizacija, ki čebelarstvu vsako leto znova izda ekološki certifikat.

Na vprašanja nam je odgovoril Slavko Vozelj, ki zase pravi, da je zrasel s čebelami, tako da je bilo nekako logično, da si je izbral poklic čebelarja.


Kakšne izdelke iz čebeljih pridelkov izdelujete? Po katerem pridelku oz. izdelku ste najbolj znani?
V ponudbi imamo več vrst medu, cvetni prah, propolis, matični mleček, mešanico Čebelko (mešanica medu, cvetnega prahu, propolisa in matičnega mlečka), medene likerje, sveče iz čistega čebeljega voska ter tudi darilni program. Najbolj smo znani po medu in vzreji čebeljih matic.


Ali se ukvarjate še s kakšno dodatno ponudbo?

Naša dodatna ponudba je vzreja matic, kupci le-teh so tako slovenski kot tuji. Obiskovalcem je na voljo tudi prijeten sprehod po gozdno učni čebelarski poti, lahko pa si ogledajo tudi naše čebelarstvo in potek čebelarskih opravil.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše izdelke iz čebeljih pridelkov?

Prodaja se večinoma izvaja na domu in na različnih tržnicah na območju. V pomoč nam je tudi zadruga Jarina, ki s svojimi programi skrbi za prodajo naših izdelkov, na primer preko mreže za lokalno samooskrbo z hrano. Naša promocija temelji tudi na redni prisotnosti na raznih prireditvah. Iz leta v leto se tržišče širi, posledično pa se povečuje tudi prodaja.
 
                                                                                                                   foto: arhiv Čebelarstvo Vozelj

Zakaj sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo s hrano?

Ker se mi zdi, da je to pravi način, da se vrnemo nazaj na bolj zdrav način prehranjevanja. Kupci imajo tako na voljo domačo in lokalno pridelano hrano.

S čim sodelujete v mreži za lokalno samooskrbo? Kakšne so vaše izkušnje?
Sodelujem z medom in medenimi izdelki. Naše izkušnje so dobre, saj je poudarek na zdravem načinu prehranjevanja ljudi, z vključenostjo pa se povečuje tudi naša prepoznavnost.

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja?
Svoj prispevek vidim pri nudenju kakovostnega medu in medenih izdelkov. Predvsem pa je pomembno tudi opraševanje, ki ga opravijo čebele. Žal se ljudje še vedno premalo zavedajo, kako pomembno vlogo v ekosistemu opravljajo čebele s svojim opraševanjem. Približno tretjina svetovnega pridelka hrane namreč zraste na rastlinah, ki so jih oprašile živali, velik delež s svojim načrtnim zbiranjem peloda pa prispevajo čebele.
 
                                                                                                                      foto: arhiv Čebelarstvo Vozelj

Kako vidite razvoj vašega čebelarstva jutri?

Nadaljnji razvoj vidim predvsem v tem, da bom nadaljeval tradicijo in prav tako dobro skrbel za čebele, kot oče. O povečanju predelave zaenkrat ne razmišljam, saj je kakovost na prvem mestu. Kot se glasi rek: manj je več.

Kdaj si vzamete čas zase, s čim se ukvarjate?
Prosti čas najraje izkoristim za kakšen izlet in fotografiranje. Vendar to pride v poštev v zimskem času, poleti so namreč čebele na prvem mestu in jaz moram slediti njim in ne obratno.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega projekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov namen je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

(Intervju je bil objavljen v časopisu Občan, marca 2012)

Produkcija: Peternet