English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Tudi kmet je lahko dober podjetnik

23. julij 2012 - Vse bolj pomembna lokalno pridelana hrana predstavlja izziv za podjetništvo tudi v Srcu Slovenije. 16 uspešnih kmetij, ki so se prelevile v prava podjetja, je predstavljenih v novi knjižici z naslovom Pridelano s srcem: Lokalno pridelana hrana – priložnost za nove zaposlitve.

Predstavljene kmetije pridelujejo zelenjavo, sadje, ribe, mlečne izdelke, kruh, testenine, žita, medene izdelke, pecivo, likerje in vina. Nekatere s svojimi pridelki že oskrbujejo lokalne šole, vrtce in druge javne institucije na območju Srce Slovenije. Mreža za lokalno samooskrbo, ki jo koordinira zadruga Jarina, povezuje že več kot 50 lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane s 50 šolami in vrtci.

Jarina skupaj s Centrom za razvoj Litija že vrsto let išče priložnosti za spodbujanje pridelave lokalne hrane na območju in možnosti za njihovo trženje. V lanskem letu se je RCL vključil v evropski projekt Locfood, ki prinaša nove priložnosti za razvoj podjetništva na področju domače pridelave hrane.

Knjižica s predstavljenimi lokalnimi pridelovalci je eden izmed prvih rezultatov projekta. Center za razvoj Litija je s predstavljenimi kmetijami 26. julija organiziral skupno srečanje, na katerem so obravnavali možnosti za skupno sodelovanje, izzive na področju lokalne samooskrbe in možnosti za skupno promocijo.


V knjižici, ki jo lahko dobite na Centru za razvoj Litija, so kot primeri dobrih praks predstavljene naslednje kmetije:
 • Kmetija Ceglar, Ponoviče pri Litiji
 • Domačija Paternoster, Tenetiše pri Litiji
 • Čebelarstvo Dremelj, Dragovšek
 • Eko kmetija Pr' Kokol, Gradišče pri Litiji
 • Domačija Pr' Krač, Dolsko
 • Kmetija Pr' Antonovc, Brinje
 • Kmetija Španc, Vranke pri Blagovici
 • Kmetija Smerkolj, Čeplje pri Lukovici
 • Kmetija Pr' Blašku, Brezje nad Kamnikom
 • Kmetija Pr' Gabršk, Češnjice pri Kamniku
 • Izletniška kmetija Možina, Draga pri Šentrupertu
 • Vinska klet Frelih, Šentrupert
 • Kmetija Erjavec, Gorenja vas pri Ivančni Gorici
 • Kmetija Čož, Leskovec pri Višnji Gori
 • Kmečki turizem Blaž, Dobeno nad Mengšem
 • Brumec-Ručigaj d.o.o., Loka pri Mengšu

Produkcija: Peternet