English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Izobraževanje za podjetniške svetovalce v Veliki Britaniji

23. julij 2012 - V Manchestru je med 18. in 20. julijem 2012 potekal seminar o podpornih ukrepih na področju podjetništva, ki sta se ga udeležila tudi dva podjetniška svetovalca iz Centra za razvoj Litija. Izobraževalni seminar je potekal v okviru projekta Young SME's, ki ga Center za razvoj Litija izvaja v sodelovanju s partnerji iz različnih evropskih držav.

Tematski seminar je organiziralo okrožje Oldham (Oldham Council), ki je predstavilo svoje podporne ukrepe za podjetništvo. Gre za predmestje Manchestra z okoli 220.000 prebivalci. Njihov okrožni svet je razvil poseben način sodelovanja z lokalnim gospodarstvom, ki so ga poimenovali podjetniški zajtrk. Dogodek organizirajo štirikrat na leto in je namenjen srečanju podjetnikov s predstavniki lokalnih oblasti (predsednik mestnega sveta, direktor občinske uprave itd.). Kljub zgodnji jutranji uri se podjetniškega zajtrka vsakič udeleži več kot nad 100 podjetnikov. Okrožni svet predstavi rezultate tri-mesečnega delovanja, podjetniki pa imajo možnost direktne komunikacije z najvišjim nivojem odločevalcev na nivoju okrožja. Pomemben del srečanj je tudi mreženje podjetnikov po dejavnostih.
 

Srečanja partnerjev projekta Young SME's sta se udeležila tudi Gregor Steklačič in Mitja Bratun
iz Centra za razvoj Litija

 
Udeleženci tematskega seminarja so se seznanili tudi z dobrimi praksami na področju spodbujanja malega podjetništva v različnih evropskih državah. Alistar Mitchell, »town manager«, oziroma upravljavec ožjega centra mesta Falkirk na Škotskem, je predstavil načine, kako malo gospodarstvo ohranjajo v centru mesta, da se podjetja ne selijo na obrobje mesta.

Ukrepe z uvedbo vavčerskega sistema svetovalnih storitev strokovnjakov je predstavil predstavnik regije Valencia iz Španije, ki je v obdobju 2006-2011 financirala ustanovitev mreže strokovnjakov po dejavnostih (iCREO network). Za strokovne svetovalne storitve najvišjega nivoja po posameznih dejavnosti so lahko podjetja kandidirala na razpisu. Večina od podprtih podjetij je v kratkem obdobju doseglo vidno rast.

Primere dobrih praks so si udeleženci iz različnih evropskih držav v Veliki Britaniji ogledali tudi v praksi. Obiskali so Center za zeleno tehnologijo (Green Technology Centre) na Oldham College, kjer imajo študentje strojnih ali elektro smeri možnost montirati posamezne elemente. Branža energetsko varčnih inštalacij v stanovanja in hiše je trenutno zelo v porastu, zato je Oldham College ustanovil center za pridobitev certifikatov na tem področju. Partnerji so se seznanili tudi s Središčem za gospodarsko rast somestja Veliki Manchester (Greater Manchester Business growth hub).

Vsi predavatelji so poudarjali, da podjetja v rasti najbolj potrebujejo svetovalne storitve na področju upravljanja podjetja, prodaje in komunikacijskih strategij. Pomena podpore malim podjetjem in podjetnikom začetnikom se zavedamo tudi na območju Srce Slovenije, zato bomo primere dobrih praks iz drugih evropskih držav poskušali prenesti tudi v Slovenijo.


Spletna stran Business growth hub

Produkcija: Peternet