English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Tržnica v Ivančni Gorici le korak za lokalnimi tržnicami v Švici

16. avgust 2012 - V švicarskem kantonu Granbünden so si avgusta predstavniki Centra za razvoj Litija, zadruge Jarina in Občine Ivančna Gorica skupaj z lokalnimi ponudniki ogledali dobre prakse tamkajšnjih lokalnih tržnic.

Gostitelj srečanja v Švici je bila organizacija Alpinavera, ki se ukvarja s promocijo pridelkov in izdelkov Alp in visokogorja v treh švicarskih kantonih (Granbünden, Uri in Glaris). Center za razvoj Litija z Alpinovero sodeluje v okviru projekta »Lokalni produkti«, ki se izvaja preko programa Swiss Contribution. Pod znamko »Alpinavera« se lahko tržijo le izdelki, katerih večina sestavin je pridelanih v domačih kantonih in pri katerih večina dodane vrednosti pri proizvodnji izdelka ostane doma. Za pridobitev znamke pri surovinah (npr. mleku), morajo biti le-te 100 % pridelane na območju kantonov. Na ta način se dviguje cena produktom in kljub temu, da so lokalni proizvodi dražji od uvoženih, Švicarji raje kupujejo domače. Udeleženci strokovne ekskurzije iz Srca Slovenije so si ogledali najbolj zanimive primere dobrih praks lokalnih tržnic v tem delu Švice.

Alpinavera je bila pobudnik za vzpostavitev edinstvene letne tržnice na prelazu Klausen na nadmorski višini 1900 m med kantonoma Graubünden in Uri. Prioritetni kriteriji za sprejem ponudnikov na sejem so stalnost in zanesljivost ponudnikov, pestrost ponudbe ter povpraševanje po ponudbi določenega izdelka. Ponudniki svoje izdelke prodajajo na enotnih stojnicah, zanimanje obiskovalcev pa je zelo veliko.
 

Edinstvena letna tržnica na prelazu Klausen na nadmorski višini 1900 m v Švici

Z Alpinovero sodeluje regionalna trgovska veriga Globus, ki je prepoznala priložnost za pomoč pri distribuciji lokalnih izdelkov. Za sodelovanje so se odločili zaradi večanja potrebe po zagotovitvi lokalno pridelane hrane in visoko kvalitetnih izdelkov. Zanimiv primer je tudi prodajalna Scarnuz Grischun, v kateri se združujejo manjši proizvajalci, ki se poleg osnovne dejavnosti ukvarjajo še z izdelavo produktov z dodano vrednostjo. Svoje raznolike izdelke (sirupe, testenine, čaje, marmelade, itd.) kupcem ponujajo na enem mestu.
 

V prodajalni Scarnuz Grischun svoje izdelke na enem mestu ponuja 40 različnih malih proizvajalcev

Zanimanje ponudnikov za prodajo na lokalni tržnici v središču švicarskega mesta Chur (kanton Granbünden) se stalno povečuje. Trenutno je v čakalni vrsti 40 lokalnih ponudnikov. Večina ponudbe na tržnici je ekološke pridelave (90 %), kar je tudi značilnost ekološkega kmetijstva omenjenega kantona, ki znaša več kot 50 %. Na stojnicah se ponuja zelenjava, sadje, med, sadike rastlin in zelišč, mlečni, mesne in pekovske izdelke pa prodajajo v sklopu bližnjih že obstoječih trgovin. Izdelki na tržnici so enotno označeni, uporabljajo tudi enotno embalažo. Ponudniki ne občutijo konkurence sosednjih trgovinic v mestnem jedru, še več, tako ponudniki kot lastniki bližnjih trgovin so zadovoljni, ker stranke kupujejo pri obeh in se posledično dalj časa zadržujejo v mestnem jedru.
 

 Stojnice v središču švicarskega mesta Chur so lahko dober primer ureditve lokalne tržnice tudi za Slovenijo

Dvajsetletna tradicija lokalne tržnice v švicarskem Churu je lepa spodbuda za nadaljevanje začrtane poti v Ivančni Gorici. Udeleženci strokovne ekskurzije so bili enotni, da se tržnica v Ivančni Gorici razvija v pravo smer, saj daje prednost lokalnim ponudnikom, ki dosegajo visok nivo kvalitete. Pomemben faktor uspešnosti tržnice je sodelovanje med ponudniki, vzdrževanje pozitivne klime, raznovrstnost ponudbe na stojnicah, enotna vizuala podoba ter prijaznost ponudnikov.
 

Strokovne ekskurzije v Švici se se udeležili predstavniki Centra za razvoj Litija, zadruge Jarina in Občine
Ivančna Gorica skupaj z lokalnimi ponudniki iz Srca Slovenije

Produkcija: Peternet