English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Prispevki strokovnjakov o nesnovni kulturni dediščini

17. september 2012 - V Ljubljani je 10. maja 2012 potekala okrogla miza na temo nesnovne dediščine, s katero se Center za razvoj Litija ukvarja v evropskem projektu Cultural Capital Counts. Zaradi velikega zanimanja smo na Centru za razvoj Litija zbrali prispevke sodelujočih predavateljev na okrogli mizi.

Prispevke so pripravili prof. dr. Janez Bogataj, prof. dr. Vito Hazler, mag. Ksenija Kovačec Naglič, Adela Pukl, Mija Bokal, Rupert Gole in Branka Bizjan. Publikacija je na voljo na naslednji povezavi: http://www.razvoj.si/UserFiles/File/zakljucki-posveta-ccc-10-05-12.pdf.

Projekt Cultural Capital Counts je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. 


Predavatelji na okrogli mizi o nesnovni kulturni dediščini

Produkcija: Peternet