English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Povezovanje mladih v Litiji in Kamniku

27. september 2012 - V Srcu Slovenije poteka nov projekt z imenom Podjetništvo v Srcu, v katerem sodelujejo partnerske organizacije Mladinski center Litija, Mladinski center Kotlovnica Kamnik in Center za razvoj Litija. Skupaj bodo oblikovali in izvedli celovit program usposabljanja za podjetnike, ki bodo lahko svoje ideje pripeljali do prvih pravih poslov.

Mladi, brezposelni, študenti, diplomanti, starejši od 40 let in ostali potencialni podjetniki bodo imeli edinstveno priložnost aktivno sodelovati v ciklu seminarjev, delavnic in podjetniških omizij ter razvijati svoje poslovne ideje vse do končne realizacije. Na podlagi prijav in razgovorov bodo kandidati deležni vsebin, kot so generiranje, izbor in evalvacija podjetniških idej, raziskave trga, tržno oblikovanje produkta/storitve, formalne zahteve za ustanovitev podjetja, veščine javnega nastopanja, poslovno komuniciranje, osebnostna rast, marketing in razvoj blagovnih znamk, komuniciranja z različnimi javnostmi, itd. Delavnice bodo spremljali strokovni seminarji, katerih namen je seznaniti udeležence z glavnimi prelomnimi točkami in rešitvami v procesu nastajanja podjetja. Posebej pomembna bodo podjetniška omizja, na katerih bodo uspešni podjetniki z različnih področij s kandidati delili svoje dragocene izkušnje.
 

Produkcija: Peternet