English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Stari ljudje nočejo biti stari

24. september 2012 – Da stari ljudje nočejo biti stari, je eno ključnih sporočil študijskega potepanja po Grenoblu v Franciji, ki so ga pripravili partnerji projekta INNOVAge, pri katerem sodeluje tudi Center za razvoj Litija. Francoski partner, organizacija ADEBAG, je poleg rednega srečanja za partnerje projekta, pripravila predstavitev svojega pristopa k zagotavljanju višje kvalitete življenja za starejše ljudi po principu »Design for All«.

Najzanimivejši del študijskega obiska je bil ogled medgeneracijske soseske v Echirollesu, predmestju Grenobla. Nekdanjo izrazito komunistično četrt so se odločili približati ostalemu delu mesta. Z različnimi prostorskimi rešitvami so del četrti že preuredili, del pa ga še celostno preurejajo tako, da bo dostopen vsem, tudi tistim, ki so na različne načine ovirani, po pristopu »Design for All«. Skupne površine v socialnem blokovskem naselju želijo z enostavnimi rešitvami približati vsem. V skladu s tem obnavljajo ceste in jih navezujejo na obstoječe ulice, odpirajo naselje proti glavi prometnici (podrli so ograjo), obnavljajo pločnike, da ni več izrazitih robnikov, dostopi s parkirišč do vhodov v bloke so brez ovir, stanovalci lahko odkupijo del površine pred blokom in z njo potem tudi skrbno upravljajo, parki so opremljeni z enostavnimi klančinami, urejajo tudi glavni trg, trgovine itd. Ob vsem tem upoštevajo načelo, da ni nikjer stopnic.
 

Vizijo medgeneracijske soseske v mestu Echirolles so zastavili zelo ambiciozno

Tamkajšnja stanovanjska skupnost preureja posamezne bloke na medgeneracijski način – del stanovanj namenijo "običajnim" družinam, del pa jih preuredijo tako, da so bolj prijazna starejšim ljudem. V stanovanju starejše gospe in gospoda, ki smo si ga ogledali, ni pragov, dostop na teraso je zelo enostaven, terasa je dovolj velika, da se lahko na njej normalno gibljeta, vsa stikala in vtičnice so na višini rok, tako da se jima ni potrebno sklanjati, ugašajo se na enem mestu, v kopalnici je tuš, ki je spodaj zlit s ploščicami (enak nivo). V tušu je poseben stol, ki se lepo zloži k steni, da ni moteč, na steno je nameščena posebna ročica, ki omogoča starostniku večjo stabilnost na eni strani v tuš kabini in na drugi strani na wc-ju, vse luči se lahko ugasnejo na enem mestu, luči na hodnikih se prižgejo glede na senzor, ni slabo osvetljenih vogalov hodnika, celo poštni nabiralniki so na takšni višini, da starim ljudem ni potrebno dvigovati rok. Našli bi še mnoge druge drobne izboljšave, ki niso bile ustvarjene le za starostnike, ampak bi lahko olajšale uporabo tudi vsem drugim uporabnikom, ki niso ovirani.
 

Starejša gospa se v novem stanovanju, ki je prilagojeno ljudem njenih let, odlično počuti

Poleg različnih predavanj na temo vključevanja starejše populacije v družbeno življenje, ki jih je za partnerje pripravil gostujoči partner, smo si ogledali tudi t. i. LETI Showroom, inovacijski razstavni center, kjer predstavljajo najnovejše inovacije z različnih področij nanotehnologije, biomedicine itd. Predstavitev razstavljenih inovacij so dopolnili z informacijami, kako lahko posamezne inovacije vključujemo v rešitve za starostnike. Veliko razstavljenih rešitev je tržno zanimivih in jih prodajajo večjim multinacionalnim podjetjem.

Srečanja so se udeležili Gregor Steklačič in Mija Bokal s Centra za razvoj Litija ter dr. Simona Kralj-Zatler z Direktorata za informacijsko družbo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
 

Partnerji projekta Innovage pred vhodom v medgeneracijski blok La Rumba v predmestju Grenobla

Produkcija: Peternet