English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Uspešne škotske ideje za spodbujanje podjetništva

24. september 2012 - Projekt namenjen prenosu izkušenj in dobrih praks na področju zagotavljanja podpornega okolja podjetjem med tretjim in petim letom starosti (Young SMEs) prinaša zanimive ugotovitve. Na partnerskem srečanju v Falkirku na Škotskem, ki je potekalo 19. in 20. septembra, je bilo izpostavljenih nekaj dobrih praks, ki imajo potencial za razvoj tudi na območju Srce Slovenije.

Dobre prakse na področju podjetništva, ki jih izvajajo škotski partnerji:
  • Infrastruktura predstavlja osnovo za razvoj podjetništva, zato vanjo ogromno vlagajo, predvsem regenerirajo mestna središča, ki dobivajo novo ekonomsko vrednost z realokacijo podjetij vanje. Kljub neugodnim gospodarskim razmeram beležijo povpraševanje po poslovnih prostorih in povečanje števila podjetij.
  • Ključna področja svetovanja za srednje velika podjetja s potencialom rasti so: organizacijski razvoj, strateški razvoj, razvoj trga, inovativnost, poslovno okolje, investicije.
  • Izredno uspešno deluje tudi dobrodelna organizacija Youth Business Scotland, ki daje mikrokredite mladim do 25 leta (le 42 zaposlenih in 800 prostovoljcev, ki imajo poslovne izkušnje oz. znanja na področju komuniciranja z mladimi).
  • Uspešen je tudi t.i. Supplier evelopment Programme – sistem, ki angažira (tudi) lokalna podjetja k izobraževanju, informiranju in networkingu za vključitev v procese javnih naročil.
  • Velik poudarek dajejo učenju/svetovanju ena na ena, nudenju pomoči pri oblikovanju inovativnih poslovnih modelov za nadaljnji razvoj podjetij ter pomoči pri administraciji teh podjetij.
  • Največjo podporo dobivajo hitro rastoča podjetja – gazele, saj ta ustvarjajo več kot 50% delovnih mest (hitro rastočih podjetij naj sploh ne bi bilo toliko v visoko-tehnoloških in znanstvenih sektorjih kot to večkrat slišimo, niti ne vlagajo veliko v R&D, so izredno inovativna, a ne toliko v produktih in storitvah, temveč v procesih in poslovnih modelih, dajejo velik poudarek sodelovanju s kupci in so običajno stara vsaj 10 let). Podpora hitro rastočim podjetjem je usmerjena predvsem na komercializacijo in ne na razvoj novih produktov/storitev.
Nekatere izmed predstavljenih dobrih praks imajo velik potencial razvoja tudi v Srcu Slovenije.
 
Turistična atrakcija The Falkirk Wheel – edino rotacijsko dvigalo na svetu za prenos ladij iz kanala v kanal

Produkcija: Peternet