English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Občina Šentrupert daje vzor tudi mladim oblikovalcem

11. oktober 2012 - Edinstvenost prvega muzeja na prostem s kozolci na svetu je prepričala tudi Visoko šolo za design (VŠD) iz Ljubljane, da aktivno sodeluje pri oblikovanju Dežele kozolcev. V okviru vsakoletnega mednarodnega oblikovalskega natečaja »Design in action« bo 58 slovenskih in tujih študentov vključenih v kreativno načrtovanje Dežele kozolcev. To pomeni, da bodo tri mesece razvijali ambiente, uporabno opremo, produkte in storitve za Deželo kozolcev, kot na primer igrala instalacije, ki vključujejo vsaj 2 človeški čutili, labirint, turistične spominke, stol Dežele kozolcev in podobno.

Zaključek mednarodnega projekta bo februarja prihodnje leto v Ljubljani in Šentrupertu. Zaključni dogodek bo sestavljen iz oblikovalskega simpozija, študentskih delavnic, svečane razglasitve nagrajencev in odprtja razstave pod kozolci z vsemi oblikovalskimi rešitvami, ki jih bodo pripravili študenti. Široki mednarodni udeležbi vseh sedmih akademij članic se bodo pridružili tudi predstavniki Victoria & Albert Museum iz Anglije, ki je največji muzej na področju umetnosti in oblikovanja na svetu.

Študenti so ob tej priložnosti prvič obiskali Šentrupert, si ogledali nastajajoči muzej na prostem s kozolci, edini tovrsten na svetu, ter se seznanili tako z Deželo kozolcev kot z drugimi inovativnimi projekti občine Šentrupert (prvi nizkoenergijski leseni vrtec na lesene sekance in zagotavljanje toplotne oskrbe zaporov Dob na osnovi lesne biomase).
 

Študenti Visoke šole za design so v petek, 5. oktobra, prvič obiskali Deželo kozolcev v Šentrupertu

»Zavzemamo se za prenos znanj in rezultatov v realno življenje, zato vedno stremimo k inovativnim in v prihodnost zazrtim partnerjem. Občina Šentrupert predstavlja takšnega partnerja, ki mladim oblikovalcem daje vzor, kaj je mogoče uresničiti, če slediš svoji viziji, opremljen z znanjem in vztrajnostjo«, je ob obisku študentov dejala doc. Lenka Kavčič, prodekanja za umetniško dejavnost na Visoki šoli za design.

Člani programskega sveta projekta Dežele kozolcev, ki ga zastopajo etnologi, arhitekti, konzervatorji in drugi strokovnjaki, so študentom predstavili kulturo bivanja in stavbarstva na primerih slovenske kulturne dediščine, muzeje na prostem ter ključne rezultate raziskave o zgodovini kozolcev na Dolenjskem kot primera ohranjanja nacionalne kulturne dediščine.

Župan Občine Šentrupert Rupert Gole pa je ob obisku študentov dejal: »Veseli me, da se v razvoj Dežele kozolcev, ki je že sedaj izredno obiskana, vključujejo tudi mladi in iščejo povezave med dediščino, tradicijo in naprednimi oblikovalskimi rešitvami.«

Produkcija: Peternet