English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Novembrski srečanji za turistične ponudnike

16. oktober 2012 - Turistični steber znamke Srce Slovenije postaja iz leta v leto močnejši. Projekti, ki so že nastali pod okriljem znamke (npr. S kolesi po Srcu Slovenije, Karavaning po Srcu Slovenije,…) kažejo odlične rezultate in izredni odziv, tako ponudnikov kot tudi obiskovalcev ter strokovne javnosti. Snujemo pa tudi že nove projekte, v katere se lahko vključijo aktivni in razvoja željni turistični ponudniki, programi, produkti in storitve.

Možnosti za sodelovanje so številne in prav to vam bi želeli pokazati na dveh srečanjih, podrobneje predstavljenih v nadaljevanju. Hkrati pa je namen srečanja tudi vzpostavitev aktivnega dialoga z Vami, ki ste nosilci turističnega razvoja podeželja – povratne informacije in usmeritve so namreč pomembne tudi za iskanje novih in nadgradnjo obstoječih projektov, v katere se lahko vključujete.
 
I. srečanje: 5. november 2012 od 10.00 do 12.00 ure na ekološki kmetiji Lavrič na Vačah

Program:
  • Kaj je znamka Srce Slovenije in kako se lahko uporablja?
  • Aktivni turizem – nova podjetniška priložnost na podeželju
  • Nadgradnja turističnega produkta Karavaning po Srcu Slovenije – vključevanje novih počivališč za avtodome, promocija na tujih trgih
Udeleženci boste imeli tudi možnost ogleda inovativnega turističnega produkta - Pustolovskega parka GEOSS, ki je edini tovrstni doživljajski turistični produkt v Sloveniji.

II. srečanje: 14. november 2012 od 10.00 do 12.00 ure na Mengeški koči

Program:
  • Priložnosti za okrepitev strokovnih in osebnih znanj in kompetenc turističnih ponudnikov (Kompetenčni center Srca Slovenije)
  • Možnosti skupnih predstavitev in promocije turistične ponudbe Srca Slovenije (umeščanje ponudnikov v smiselne turistične spletne strani, trendi na področju IKT v turizmu s poudarkom na socialnih omrežjih)
Udeležence ob zaključku srečanja vabimo na pogostitev z druženjem.

Vljudno vas naprošamo za potrditev udeležbe do 30. 10. 2012 na elektronskem naslovu ana.savsek@razvoj.si.

Veselimo se srečanja z vami in snovanja novih skupnih idej! Povabite k druženju tudi vaše sodelavce in prijatelje (vabilo na delavnici).

Produkcija: Peternet