English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


O dediščini Srca Slovenije v Dolenjskih Toplicah

16. oktober 2012 - V Dolenjskih Toplicah smo v ponedeljek, 15. oktobra 2012, predstavili podjetniške priložnosti na področju samooskrbe v Srcu Slovenije, ki jih prinašata nesnovna kulturna dediščina in povezovanje kmetij za skupni nastop na trgu.

Uvodoma smo udeležencem srečanja predstavili znamko Srce Slovenije. O podjetniških priložnostih, povezanih z nesnovno kulturno dediščino, je spregovorila Mija Bokal iz Centra za razvoj Litija, Nataša Smrekar iz zadruge Jarina pa je predstavila naša skupna prizadevanja na področju lokalne samooskrbe s hrano.
 

Predstavitev Centrovega projekta Cultural Capital Counts in strategije na področju nesnovne kulturne dediščine
 
Udeležence srečanja je tematika zelo zanimala, zato se je ob koncu predstavitve vzpostavila zanimiva razprava. Vsi so bili enotnega mnenja, da bi morali predavanje slišati še mnogi drugi kmetje in predstavniki različnih inštitucij, saj se jim zdelo slišano zelo zanimivo in uporabno tudi za njihovo vsakdanje delo.  Predsavitev je bila izvedena v sklopu projekta Cultural Capital Counts, ki se izvaja v okviru programa Srednja Evropa in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
 

Zadruga Jarina se je predstavila s svojim delovanjem na področju lokalne samooskrbe s hrano

Produkcija: Peternet