English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Napoved: Druženje ustvarjalcev in ljubiteljev žive dediščine

18. oktober 2012 - Center za razvoj Litija vabi rokodelce, mojstre domače obrti, vse, ki imajo tradicionalna znanja ali ohranjajo tradicinalne šege in navade v različnih društvih, na srečanje, ki bo v četrtek, 25. oktobra 2012, ob 17. uri v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani. Izmenjali bodo ideje, kako bi lahko nadgradili svoja znanja in okrepili svojo podjetniško pot.

Udeležence srečanja bo mag. Adela Pukl, strokovnjakinja s področja nesnovne kulturne dediščine, seznanila z različnimi podjetniškimi, turističnimi in drugimi priložnostmi, ki jih prinaša nesnovna kulturna dediščina – kako lahko tradicionalna znanja prenašamo na mlajše generacije, kako jih vključevati v podjetništvo, kako lahko na pravilne načine vključujemo nesnovno kulturno dediščino v turistično ponudbo, ipd.

Prijave do srede, 24. oktobra 2012 na telefonski številki 01-89 62 710 ali po elektronski pošti mija.bokal@razvoj.si.

Delavnice so del projekta Cultural Capital Counts, ki se ukvarja z nesnovno kulturno dediščino. Podprt je v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.


Uradno vabilo na srečanjeTradicionalna znanja so lahko odlična priložnost za samostojno podjetniško pot (foto Matej Povše)

Produkcija: Peternet