English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Intervju: Vera Lavrič, Ekološka kmetija Pr'Lavrič

24. oktober 2012 - Lavričevi iz Malih Sel nad Vačami se z ekološkim kmetovanjem ukvarjajo že deset let, pred kratkim pa so se odločili, da bližino Geometričnega središča Slovenije in prazgodovinskih Vač izkoristijo v turistične namene. Domačijo iz leta 1860 so obnovili, svojo dejavnost pa preusmerjajo v izletniško kmetijo.

Po poroki se je gospa Vera iz Ljubljane preselila na podeželje. Z možem Andrejem sta se odločila, da bosta imela ekološko kmetijo z ovcami. Službo je zamenjala za delo na kmetiji, zdaj uspešno skrbi za izvajanje glavne dejavnosti na kmetiji - ovčereje, prideluje pa tudi različne vrste zelenjave.

Opravila na kmetiji, ki obsega okrog pet ha obdelovalnih površin, opravita večinoma sama z možem, po potrebi pa jima pri delu pomagajo tudi sinova Jure in Borut ter hčerki Klavdija in Romana. Gospa Vera pravi, da je ponosna na svoje otroke, ki ji pri delu veliko pomagajo, saj s skupnimi močmi lahko naredijo veliko.
 

S čim se na kmetiji ukvarjate, kaj vse pridelujete? Po katerem domačem pridelku oziroma dejavnosti ste najbolj znani?
Ukvarjamo se z ovčerejo, znani smo po dobri jagnjetini. Pridelujemo več vrst zelenjave, kot so solata, fižol in paprika, ki jo porabimo v kuhinji na kmetiji za naše goste ter za domačo rabo.

Ali se na kmetiji ukvarjate še s kakšno dodatno ponudbo?

Da, letos smo na novo začeli z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji in postali izletniška kmetija. Vključili smo se tudi v mrežo postajališč za avtodome na območju Srce Slovenije. Gostom ponujamo oddih v naravi v pristnem domačem okolju, česar na primer v Ljubljani ni.

Kdo so vaši glavni kupci, kje lahko kupimo vaše pridelke?
Na naši kmetiji se da tudi kaj kupiti, večinoma pa pridelke vključujemo v našo gostinsko ponudbo. Na doma pridelano hrano smo zelo ponosni in tudi gostje jo imajo radi.

Na kakšen način se promovirate?

Pravijo, da dober glas seže v deveto vas in tudi pri nas je tako. Konec septembra smo s Srcem Slovenije sodelovali na sejmu Kamping & Karavaning v Ljubljani in tam je veliko ljudi izvedelo za nas. Na naši kmetiji so pred kratkim posneli tudi prispevek o postajališčih za avtodome za oddajo Na lepše, ki je bila predvajana na TV Slovenija, kar se mi zdi še posebej dobra reklama.

Od kdaj sodelujete z zadrugo Jarina in Centrom za razvoj Litija in na kakšen način? Kakšne so vaše izkušnje?

S Centrom za razvoj Litija dobro sodelujemo. K nam so pripeljali že kar nekaj skupin, med njimi so bili gostje iz Albanije in predstavniki Fakultete za turistične študije Turistica iz Portoroža. Povabljena sem bila tudi na sejem Kamping & Karavaning na mini tržnico Srca Slovenije, kar je bila zame zelo pozitivna izkušnja. Prepričana sem, da se bo naše sodelovanje uspešno nadaljevalo tudi v prihodnosti.


Vam kdo pomaga pri razvoju kmetije?
Zaenkrat nam uspeva, da na kmetiji vse naredimo v krogu družine.

Kje vidite svoj prispevek k razvoju naše občine, območja?
Mislim, da je naš kraj že precej turistično razvit, saj ga Slovenci poznajo predvsem po Geometričnem središču Slovenije, vaški situli, fosilni obali in božjem grobu. V zadnjem času tudi po Pustolovskem parku Geoss, s katerim smo tudi mi zelo zaživeli. Zdaj je čas, da nas spoznajo še po dobri domači hrani. Avtodomarji se na primer pri nas zadržijo noč ali dve in se podajo tudi na kolesarjenje po kolesarskih poteh Srca Slovenije.

Kako vidite razvoj vaše kmetije jutri?

Smo še čisto na začetku in vem, da bomo s skupnimi močmi dosegli vse, kar smo si zastavili. Imamo še veliko načrtov, ki jih nameravamo izvesti prihodnje leto. Naša kmetija bo predvsem izletniška kmetija, na kateri bomo gostom postregli z dobro domačo hrano.


Vam ostane kaj časa zase?
Časa je dovolj, samo pravilno si ga moramo porazdeliti. Kakšen vikend, ko ni dela, si vzamemo čas za obisk prijateljev. Z možem in najmlajšo hčerko gremo poleti radi za nekaj dni v toplice ali v Kranjsko goro, kjer veliko kolesarimo, med drugim na Vršič ali do Belopeških jezer.

Pripravila: Ana Savšek, RCL

Nosilce lokalne samooskrbe RCL predstavlja v sklopu evropskega projekta LOCFOOD, ki je bil odobren na programu Interreg IVC. Njegov namen je spodbujanje podjetništva v povezavi z lokalno pridelavo hrane.

(Intervju je bil objavljen v časopisu Občan, oktobra 2012)

Produkcija: Peternet