English

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o.

Development centre of the Heart of Slovenia

Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

T: 01 89 62 710, E: info@razvoj.si

Pozdravljeni v Srcu Slovenije!

facebook youtube twitter


Druženje ustvarjalcev in ljubiteljev žive dediščine

26. oktober 2012 - Center za razvoj Litija je 25. oktobra 2012 v Dolu pri Ljubljani izvedel srečanje za ustvarjalce in ljubitelje nesnovne kulturne dediščine: ljudi s tradicionalnimi znanji in tiste, ki se ukvarjajo z dejavnostjo domačih obrti in ohranjajo tradicionalne navade v različnih društvih v Srcu Slovenije.

Na srečanju je sodelovala mag. Adela Pukl, strokovnjakinja s področja nesnovne kulturne dediščine iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki je udeležencem predstavila aktivnosti, ki tečejo na nacionalni ravni.

Udeleženci delavnice so povedali, da ustvarjajo in ohranjajo dediščino s srcem, bolj kot zaradi podjetniške dejavnosti ter zato, ker se radi družijo. Spregovorili so tudi o načinih prenašanja tradicionalnih znanj na mlajše generacije, o pomenu povezovanja, predstavitvah na različnih dogodkih, pa tudi o razvoju različnih oblik komercialnih dejavnosti. Poudarjene so bile tudi nekatere nevarnosti, s katerimi se soočamo pri interpretaciji nesnovne dediščine. Želeli bi si, da bi bila zakonodaja na tem področju bolj prijazna ter da bi vsebine, povezane z nesnovno kulturno dediščino, prišle nazaj v redne šolske učne programe.

V nadaljevanju bodo podobna srečanja izvedena še v drugih delih Srca Slovenije, saj Center za razvoj Litija želi v projekt Cultural Capital Counts, ki se ukvarja z nesnovno kulturno dediščino, zajeti širok krog ljudi, ki delujejo na tem področju in jim pomagati razviti konkretne podjetniške ideje. Projekt je podprt v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
 

Srečanja so se udeležili ljudje s tradicionalnimi znanji in tisti, ki se ukvarjajo z dejavnostjo domačih obrti in ohranjajo tradicionalne navade v različnih društvih v Srcu Slovenije

Produkcija: Peternet